Nieuws

350 meter provinciale archieven naar Drents Archief

Het bestuursarchief van de provincie Drenthe 1950-1987 is overgebracht naar het Drents Archief en komt daarmee beschikbaar voor onderzoek.
Gedeputeerde Henk Baas heeft het bestuursarchief op 27 maart officieel overgedragen aan het Drents Archief. Daarmee komt dit belangwekkende archief over een uitermate interessant tijdvak voor onderzoekers beschikbaar. Het gaat om 350 meter aan documenten. De inventaris (catalogus) is op deze site online te raadplegen.

Symposium
Ter gelegenheid daarvan hebben de provincie Drenthe en het Drents Archief een mini-symposium georganiseerd. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin heeft het symposium geopend op 27 maart 2009 in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Sprekers waren prof. dr. M.G.J. Duijvendak, hoogleraar regionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, over het belang van overheidsarchieven voor de locale en regionale geschiedschrijving en ing. B. J. Hanskamp, planoloog bij de provincie Drenthe.

Hanskamp hield een boeiende lezing over de ruimtelijk ontwikkeling van Drenthe in de periode 1942-2007. Zijn onderzoek in het bestuursarchief van de provincie bracht veel nieuwe feiten aan het licht. Enkele ´krenten´ uit het archief zal hij toelichten tijdens het symposium. De besluitvorming rond de wegenbouw, het hoogveenreservaat in zuidoost Drenthe en de ruilverkavelingen kwamen onder meer aan bod.