Nieuws

DrenLias aangevuld met akten Meppel, Dwingeloo, Gieten, Norg

DrenLias, de genealogische database van het Drents Archief, is onlangs aangevuld met gegevens uit de akten van de volgende notarissen:

  • Stuart te Dwingeloo (1901-1911)
  • Vroom te Gieten (1870-1874)
  • Engelenberg te Meppel (1877-1880)
  • Coops te Meppel (1882-1886)
  • Van Lier te Norg (1832-1835)

Het gaat om 16.769 persoonsvermeldingen uit 3.679 akten.

Update trouwboeken vóór 1811
Daarnaast is er een update gekomen van de trouwboeken van vóór 1811. Naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers is ervoor gekozen om de aanduiding 'woonplaats' te veranderen in 'herkomst'. Bovendien wordt nu ook aangegeven of iemand bij het huwelijk 'jongeman' of 'jongedochter' was. Dat had niets te maken met de leeftijd van de echtelieden. Het betekende dat iemand geen weduwnaar of weduwe was.

Wat bezaten mijn voorouders?
De akten zijn afgelopen jaren ingevoerd en gecontroleerd door vrijwilligers van het Drents Archief en historische verenigingen. Met de gegevens uit de notarisakten in DrenLias kunnen onderzoekers makkelijk vinden of een voorouder bijvoorbeeld een testament heeft laten opmaken, of onroerend goed heeft aangekocht. De echte akten zijn in te zien in het Drents Archief.
Het is ook mogelijk om kopieën van de akten te bestellen bij het Drents Archief.