Nieuws

Onderzoek armenkoloniën en Drentse bedrijven populair in 2008

Aan het begin van dit nieuwe jaar heeft het Drents Archief een top-10 samengesteld van de archieven die in 2008 het meest zijn aangevraagd.

Voor het derde jaar staat het archief van de Drentse notarissen op nummer 1. Gestegen zijn het archief van de Maatschappij van Weldadigheid en het archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en Ommerschans. De archieven van de armenkoloniën werden altijd al veel bekeken, maar het online zetten van de persoonsgegevens en de belangstelling rond de boeken De Proefkolonie van Wil Schackmann en Het pauperparadijs van Suzanna Jansen leverden bijna twee keer zoveel aanvragen op.

Nieuw in de top-10 en meteen al hoog genoteerd is het archief van de Kamer van Koophandel. De handelsdossiers uit dit archief geven een beeld van alle bedrijfjes en ondernemingen in Drenthe tussen 1922 en 1980. Ook de verzameling familieadvertenties van de Drentse Historische Vereniging bereikte de top-10. De advertenties vormen een mooie bron voor stamboomonderzoek.

Top 10 Archiefstukken 2008
1. Archief van de Notarissen in Drenthe 1811-ca.1915 (705 aanvragen)
2. Archief van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 (530 aanvragen)
3. Oude Staten Archieven 1600-1811 (373 aanvragen)
4. Archief van de Kamer van Koophandel 1852-1980 (368 aanvragen)
5. Archief van de Commissaris van de Koningin/Gouverneur 1814-1951 (326 aanvragen)
6. Archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen vanaf 1859 (262 aanvragen)
7. Archief van Gedeputeerde Staten 1814-1951 (238 aanvragen)
8. Archief van de Arrondissementsrechtbank Assen 1878-1929 (225 aanvragen)
9. Familieadvertenties Drentse Historische Vereniging 1974-1991 (127 aanvragen)
10. Archief van het Huis Mensinge te Roden 1376-1952 (126 aanvragen)

Een overzicht van alle archieven met beschrijving van de archiefstukken staat op deze site.

Bondshotel Onder De Linden van de familie Van Wijk aan de Brink in Vries, 1965.
De dossiers van opgeheven (horeca)ondernemingen worden vaak geraadpleegd.

hotel.jpg