Nieuws

Zondagmiddaglezing 18 januari: Fotografie in Drenthe 1844-1910

Over de geschiedenis van fotografie in Drenthe is nog weinig bekend. Wanneer kwamen de eerste fotografen naar Drenthe? Wat zijn de oudste foto’s? Hoe ontwikkelde de nieuwe beroepsgroep zich? Wat voor foto’s werden er in de beginperiode gemaakt?
Historicus Mark Goslinga is sinds enige jaren bezig met het onderzoek naar deze geschiedenis. Op zondagmiddag 18 januari geeft hij in het Drents Archief een inleiding op de vroege geschiedenis van de fotografie in Drenthe aan de hand van zo’n 130 foto’s die op groot scherm worden getoond.

Goslinga gaat onder meer in op de verschijningsvormen van fotografie, zoals de daguerreotypie, de ambrotypie, de stereofoto, de carte de visite en de kabinetsfoto. Wat waren dit voor foto’s? Zijn ze zeldzaam? Door wie en voor wie werden ze gemaakt?
Voor zover bekend kwam een eerste – rondreizende – fotograaf langs in Drenthe in 1844. Vanaf circa 1860 vestigden fotografen zich ook in Drenthe, in eerste instantie alleen in Meppel en Assen. Wie waren deze fotografen en wat is er bekend over hun werk? Ook amateurfotografen rond 1900 komen aan bod.
Fotografie geeft geen objectief beeld van de werkelijkheid. Goslinga laat zien dat bepaalde fotografen, zoals Herwig, probeerden een zo romantisch en ouderwets mogelijk beeld te geven van Drenthe. Tekens van de moderne tijd, zoals telegraafpalen, auto’s en fabrieken pasten niet in dat beeld.

Datum: zondag 18 januari 2009 van 15.00-17.00 uur
Plaats: Drents Archief
Kosten: € 4,-.
Reserveringen: 0592-313523