Nieuws

Fikse subsidie voor behoud archief Maatschappij van Weldadigheid

Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid is erfgoed van nationaal belang. Er is nu een flinke subsidie toegekend om een deel van dit archief te conserveren en te digitaliseren zodat het voor de toekomst behouden blijft. Dat gebeurt in het kader van Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed.
Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid is het grootste project dat door Metamorfoze is gehonoreerd. Het Drents Archief, beheerder van het archief, draagt bij in de kosten van het project.
Eigenaar van het archief is de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord, tegenwoordig een stichting die nog veel onroerende goederen en museum De Koloniehof beheert.

Bekijk het nieuws van 16 december op TV Drenthe

Op internet beschikbaar
Driehonderd dozen ingekomen brieven uit de periode 1818-1847 zullen worden gerestaureerd en gescand om het behoud voor de toekomst te waarborgen. De brieven vormen de ruggengraat van het archief. Over alle zaken die binnen de armenkoloniën aan de orde kwamen, werd wel gecorrespondeerd. Het archief is een belangrijke bron voor diverse publicaties, waaronder De Proefkolonie van Wil Schackmann en Het pauperparadijs van Suzanna Jansen.

Als vervolg op het behoudsproject maakt het Drents Archief de brieven via internet toegankelijk. Daarna kan iedereen de correspondentie doorzoeken en de brieven online bekijken.

Opvoeding van de onderklasse
De brieven geven een schat aan informatie over persoonlijk leven en persoonlijk leed van gewone mensen die normaal gesproken niet in archieven voorkomen. Ze laten een intrigerend beeld zien van een maatschappij waarin de bovenklasse – geheel in lijn met het verlichtingsidee – de onderklasse wilde opvoeden.
Daarnaast is de ontstaansgeschiedenis van zowel de vrije als de onvrije koloniën te achterhalen in de briefwisselingen tussen het dagelijks bestuur van de Maatschappij en de lokale directeuren van de koloniën en de gestichten. De correspondentie geeft een goed beeld van de sociale, economische en maatschappelijke functie die de koloniën in de eerste helft van de negentiende eeuw innamen.

Metamorfoze
Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed, wordt gecoördineerd door de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief en gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het programma bindt de strijd aan met verzuring en andere vormen van autonoom papierverval: inktvraat en kopervraat.

Een brief uit het archief van de Maatschappij van Weldadigheid met een voorstel voor de productie van reddingsvesten door de kolonisten.

reddings.jpg