Nieuws

125ste editie Nieuwe Drentse Volksalmanak

De Nieuwe Drentse Volksalmanak bestaat 125 jaar! Met zijn rijke verleden is het met recht een monument van de Drentse geschiedschrijving en archeologie. De doelgroep is wel veranderd: vroeger vooral deftige heren, nu iedereen die geïnteresseerd is in de Drentse historie en archeologie.

Sinds 1883 is de almanak uitgegroeid tot hét historisch en archeologisch jaarboek van Drenthe. Op 12 december is de jubileumuitgave verschenen met tal van artikelen die op een toegankelijke manier zijn geschreven door zowel professionele onderzoekers als amateur-historici en -archeologen. Het eerste exemplaar van de 125ste jaargang is op 12 december aangeboden aan dhr. R. Munniksma, gedeputeerde Cultuur van de Provincie Drenthe.

De nieuwste jubileumeditie van de almanak bevat interessante kost. Aan bod komen onder meer de archeologie van de Drentse bever, de vordering van Drentse kerkklokken tijdens de Tweede Wereldoorlog, de reis van archeoloog Holwerda (conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden) in 1904 door Noord-Nederland en de vroegste fotografie in Drenthe.

Behalve de Nieuwe Drentse Volksalmanak is op 12 december ook de nieuwste jaargang van het Drents Genealogisch Jaarboek gepresenteerd.

Geschiedenis, archeologie, historische geografie, monumentenzorg, architectuur en beeldende kunsten: de Nieuwe Drentse Volksalmanak bestrijkt een breed veld en biedt elk jaar in 200 pagina’s bouwstenen voor de regionale geschiedschrijving. Wie geïnteresseerd is in het lange en rijkgeschakeerde verleden van Drenthe mag de Nieuwe Drentse Volksalmanak niet missen.

De almanak is een uitgave van Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak in samenwerking met de Drentse Historische Vereniging, de Drents Prehistorische Vereniging, het Drents Archief , het Drents Plateau en de Stichting Vrienden van het Drents Museum. Van groot belang is de jaarlijkse subsidie van de Provincie Drenthe voor de almanak en daarnaast de samenwerking met Koninklijke Van Gorcum BV te Assen.

Redactioneel wordt de almanak sinds jaar en dag gedragen door het Drents Archief en het Drents Museum en sinds 2001 ook door Drents Plateau.

Gedeputeerde Munniksma neemt het woord na de uitreiking van de 125ste editie van de Nieuwe Drentse Volksalmanak

ndva.jpg