Nieuws

Nog plaatsen vrij bij lezingen Drenthe Toen & nu!

Vanaf 4 november vindt er een nieuwe serie lezingen plaats over de Drentse geschiedenis. Het veen, wonen in de stad, ambacht en industrie zijn enkele onderwerpen die aan bod komen.

Hoe was het toen, hoe is het nu? Opmerkelijke plekken, monumenten en gebouwen geven aanleiding tot het vertellen over soms voor de handliggende en soms verrassende onderwerpen uit het Drentse verleden. Naar aanleiding van de handboekjes Drenthe toen & nu organiseren het Drents Archief, Drents Plateau en de Drentse Historische Vereniging dit najaar een nieuwe lezingencyclus Drenthe toen & nu.

Sprekers en onderwerpen
De lezingen worden gegeven door:
Het veen- Erwin Karel
Sporen van strijd - Michiel Gerding
Puur natuur - Jan van Ginkel
Wonen in de stad - Leen de Graaf
Ambacht en industrie - Michiel Gerding
Dood en begraven - Harm Jan Lesschen

De sprekers lichten hun verhaal uitgebreid toe met beeldmateriaal.
De lezingcyclus vindt plaats op zes dinsdagavonden van 4 november t/m 9 december 2008 van 19.30-21.30 uur in het Drents Archief, Brink 4, Assen. De kosten bedragen € 50.

U kunt zich nog telefonisch aanmelden voor deze lezingencyclus!

Meer informatie vindt u in de rubriek Cursussen op deze site.


Het veen komt aan bod in de eerste lezing


venen.jpg