Nieuws

Openbaar in 2008

Aan het begin van elk jaar komen in het Drents Archief nieuwe documenten beschikbaar voor het publiek. Het gaat om archiefstukken die vanwege openbaarheidsbeperkingen nog niet eerder aangevraagd mochten worden. De lijst met de vrijgegeven archiefstukken vindt u hieronder.
De meeste belangstelling zal uitgaan naar de huwelijksakten tot 1932. Onderzoekers moeten daarvoor echter nog even geduld hebben, want deze akten worden eerst gescand. In de loop van het eerste kwartaal van 2008 zijn ze digitaal beschikbaar in de studiezaal van het Drents Archief.

Openbaarheidstermijn
Overheidsarchieven hebben een openbaarheidstermijn van 20 jaar. Dat wil zeggen dat iedereen de overheidsdocumenten van ouder dan 20 jaar mag inzien. Een uitzondering geldt voor archieven met privacygevoelige informatie. Denk bijvoorbeeld aan archieven van de rechtbank of de akten van de burgerlijke stand. Voor deze archieven geldt een veel langere termijn van wel 50 tot 100 jaar.
Voor archieven van kerken, verenigingen, families en bedrijven en andere particuliere archieven gelden ook bepaalde termijnen.

Openbaar per 1 januari 2008
Hieronder vindt u de lijst met de desbetreffende archiefstukken.
De cijfers achter de dubbele punt zijn de inventarisnummers. Voor een beschrijving van de inhoud van deze archieven en inventarisnummers kunt u kijken in het archievenoverzicht.

Bevolking
Burgerlijke Stand Drenthe, Huwelijksakten 1923-1932
Burgerlijke Stand Drenthe, Huwelijksbijlagen 1923-1932
Burgerlijke Stand Drenthe, Huwelijksgeboden, -aangiften en -afkondigingen 1932-1932

Overheid
Kabinet van de Gouverneur, sinds 1850 Commissaris des Konings/Commissaris der Koningin in de  provincie Drenthe: 2049.
Notarissen in Drenthe vanaf 1811: mr. G.J.A. Bolk te Dwingeloo 1920-1934: 509

Justitie
Arrondissementsrechtbank Assen 1930-1939: 5, 18, 19, 20, 36, 47, 68, 87, 107, 108, 109, 136, 137,  155, 168.
Kantongerecht te Assen 1877-1926: 99.
Kantongerecht te Assen 1930-1939: 26.
Kantongerecht te Hoogeveen 1838-1933: 128, 122, 123, 246.

Landbouw en nijverheid
Drents Landbouw Genootschap 1844-1965: 53, 104, 181, 182, 262, 284, 299, 300, 306, 355, 414, 468,  484, 547, 550, 567, 579, 682.
Enka B.V. fabriek te Emmer-Compascuum: 2.
Griendtsveen Turfstrooisel Maatschappij B.V. en voorgangers: 132.

Religie
Particuliere Synode, voorheen Provinciale Synode van de Gereformeerde Kerk in Drenthe: 34
Provinciaal College van Toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de  Hervormde Gemeenten in Drenthe 1951-1980: 328.

NH Gemeente Annerveen: 75.
NH Gemeente Assen 1660-1951 (1971): 188.
NH Gemeente Beilen: 210.
NH Gemeente Coevorden: 316.
NH Gemeente Eext: 22.
NH Gemeente Emmen 1673-1980: 24, 55, 76, 114, 451, 464.
NH Gemeente Gasselternijveen: 21.
NH Gemeente Koekange: 50.
NH Gemeente Kolder- en Dinxterveen: 293, 334, 350.
NH Gemeente Meppel: 14, 567.
NH Gemeente Norg: 122, 124.
NH Gemeente Nijeveen: 121.
NH Gemeente Peize: 4, 87.
NH Gemeente Roden: 146.
NH Gemeente Rolde: 17.
NH Gemeente Schoonebeek: 2, 292, 432.
NH Gemeente Veenhuizen: 5.
NH Gemeente Vries: 15, 51, 58.
NH Gemeente Wapserveen: 103, 105.
NH Gemeente Zuidlaren: 51.
NH Gemeente Zweeloo: 19.

Gereformeerde Kerk te Drijber: 23.
Gereformeerde Kerk te Emmen: 27, 38, 46, 113, 125.
Gereformeerde Kerk te Nieuw-Amsterdam 1879-1982: 55a, 112.
Gereformeerde Kerk te Nieuw-Weerdinge: 10, 37.
Gereformeerde Kerk te Roden: 14.
Gereformeerde Kerk te Zweeloo: 25.

Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente, sinds 1892 Gereformeerde Kerk van Assen 1836- 1975 (1980): 24, 64, 200, 278, 287, 288, 437, 566.
Christelijk Afgescheiden Gereformeerde gemeente, sinds 1889 Gereformeerde Kerk te Smilde 1834- 1975 (1989): 212, 165.

Doopsgezinde Gemeente te Assen: 15, 32.

Gezondheidszorg
Psychiatrisch Ziekenhuis "Dennenoord" te Zuidlaren: 40.
Voorgangers van de Stichting Kruiswerk Drenthe: 95, 147, 159.

Onderwijs en cultuur
Lagere Technische School, voorheen ambachtschool te Assen: 76, 80.
Vereniging "Ons Dorpshuis" te Eelde: 45, 46, 47, 85, 280, 317.