Nieuws

Begraafboeken van ijverige predikanten in DrenLias

Met ingang van 7 december zijn gegevens uit de kerkelijke overlijdensregisters van vóór 1811 te vinden op www.drenlias.nl, de genealogische database van het Drents Archief.

In Drenthe was het niet verplicht om die registers bij te houden, maar sommige predikanten waren ijverig en deden het wel. Zo heeft in Gieten ds. Albert Willem Costerus de begrafenissen nauwgezet genoteerd. Toen hij in 1739 vertrokken was, schreef zijn opvolger Henricus Carolinus van Byler in het boek: ‘Dit als onnodig, heb ik niet vervolgt'.

Kerkboeken
Momenteel staat de informatie uit de begraafboeken van Anloo (1689-1812), Assen (1754-1812) en Eelde (1806-1812) op www.drenlias.nl. Komende maanden zullen de gegevens van andere Drentse kerspelen worden toegevoegd. In totaal gaat het om ongeveer 25.000 vermeldingen met 35.000 persoonsnamen. De Burgerlijke Stand, die in 1811 volgens Frans decreet werd in gevoerd, staat al in de database. Voor informatie over Drenten vóór 1811 zijn de kerkboeken de belangrijkste bronnen. De doop- en trouwboeken waren al eerder ingevoerd en op internet gezet.

Doodgevallen onder een eikenboom
De gegevens uit de begraafboeken zijn over het algemeen summier. De predikant noteerde meestal de datum, de naam van de overledene, de woonplaats en soms de naam van de echtgenoot of echtgenote. De kindersterfte en het aantal vrouwen dat in het kraambed overleed, was nog groot, zo blijkt uit de registers.

Opmerkelijke ontdekkingen
Wie wat langer met z'n neus in de boeken of achter de computer zit, kan opmerkelijke ontdekkingen doen. Ds. Hendrik Crull uit Assen schreef: ‘Den 27 december 1783 is Harrem Seijers, arbeider, die onder een eijkenboom is dootgevallen, op het kerkhof begraaven'. Zijn familie betaalde een gulden en zestien stuivers voor de begrafenis.

Gerhardus Cock, predikant in Emmen, pende de door hem gehouden lijkredes in het register en noteerde soms ook waaraan de overledene had geleden. Op 29 november 1734 schreef hij:  ‘Lijkpredikatie over Jan Segers uit Jesaja 61:1 : Hij heeft mij gesonden om te verbinden de verbrokene van herten. N.B. an een breuk sukkelend gestorven'.

Inschrijving uit het begraafboek van Assen uit 1783

begraaf.jpg