Nieuws

Aangiften nalatenschappen na 1903 in DrenLias

De successiememories (aangiften van nalatenschappen) van de districten Emmen en Hoogeveen uit 1903-1928 zijn nu opgenomen in DrenLias, de genealogische database van het Drents Archief. Binnenkort volgen de districten Meppel en (een deel van) Assen. In totaal betreft het circa 18.000 memories.
De memories van 1806-1902 waren al eerder in DrenLias beschikbaar.

Memories van successie
Sinds 1806 moest van elke overledene in de memories van successie worden aangegeven wat hij had nagelaten, zodat over de waarde daarvan belasting kon worden geheven. De ontvanger van het successierecht taxeerde de waarde van de bezittingen en stelde een overzicht van baten en lasten samen.

Onderzoek naar bezittingen
De belangrijkste informatie uit deze bronnen is in de database opgenomen. Meer informatie is te vinden in de echte documenten, die in het Drents Archief zijn in te zien.

Daarin staan de naam van de overledene, de plaats van overlijden, burgerlijke staat, waarde van roerende goederen, ligging en waarde van onroerende goederen, namen van erfgenamen en soms of er testamenten of andere notariële akten zijn.
De memories zijn daarom een geschikte bron voor iedereen die iets te weten wil komen over de bezittingen van personen in het verleden.