Nieuws

Symposium Digitaal Oorkondeboek op 17 november

Op zaterdag 17 november 2007 van 14.00-17.00 uur vindt in de Groninger Archieven een symposium plaats ter gelegenheid van de afsluiting van het project Digitaal Oorkondeboek (DOGD). Het symposium is bedoeld voor een breed publiek: iedereen die geïnteresseerd is in de middeleeuwse geschiedenis van Groningen en Drenthe. Tijdens het symposium worden korte inleidingen gegeven over het project en verschillende aspecten van de website www.cartago.nl.

Programma
14.00 uur: Opening door de voorzitter Dick de Boer
14.05 uur: Wat is Cartago? door projectleider Redmer Alma
14.20 uur: Cartago en het zoeken naar persoonsnamen door Rudi Ebeling
14.40 uur: Cartago en de mogelijkheden voor de regionale geschiedenis door Egge Knol
15.00 uur: Pauze met koffie/thee
15.30 uur: Cartago en educatie door Hein Klompmaker
15.50 uur: Cartago en de archeologie/bouwhistorie door Reinder Reinders
16.10 uur: 'Hoe nu verder?' De toekomstmogelijkheden door Bert Looper
16.30 uur: Gelegenheid tot discussie en afsluiting

Aanmelding
Het symposium is vrij toegankelijk voor iedereen. Wel wordt de deelnemers verzocht zich aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  

Go Carta go!!
De oorkonden uit de periode vóór 1600 zijn de belangrijkste schriftelijke getuigen, die samen het verhaal van de geschiedenis van Groningen en Drente vertellen. Meer dan kronieken, die alleen de belangrijkste feiten bevatten, geven die oorkonden elementen uit het leven van rijk en arm weer. Hun werk, hun huizen, hun buren, hun schulden, hun families, hun koeien en hun brouwketels en nog talloze andere zaken.

Gigantisch bestand
Het ambitieuze project om die duizenden oorkonden in een grote database toegankelijk te maken is per 1 november 2007 tot een (voorlopig) einde gekomen. Een gigantisch, dynamisch bestand is vervaardigd, waarin iedereen foto's van dit unieke historische erfgoed kan opzoeken, dankzij een prachtig zoeksysteem op namen, plaatsen, zaken en data. Hiermee wordt aan iedereen die in het verleden van deze twee provincies is geïnteresseerd een schat en een uitdaging geboden. Een schat, omdat nergens in Nederland de kostbare en kwetsbare documentatie van het verleden zo prachtig is ontsloten. En een uitdaging, omdat er nu een unieke basis ligt om op verder te werken. Aan het systeem kunnen in de komende jaren foto's en transcripties, achtergrondinformatie en interpretaties worden toegevoegd., door en voor gebruikers die de routes over deze enorme schatkaart van onze geschiedenis willen volgen.

Cartago
De stichting Digitaal Oorkondenboek Groningen Drenthe draagt het beheer van de database en de website over aan de archiefdiensten van de beide provincies die voorbeeldig hebben samengewerkt om het project ten uitvoer te brengen. Voor die website is al eerder de naam www.cartago.nl gekozen. Daarin zit het middeleeuwse woord 'charta' of 'carta' (oorkonde) verborgen, samengevoegd met de eerste persoon van het Latijnse werkwoord 'agere' (doen). Cartago is daarmee een nieuw woord dat 'ik werk aan een oorkonde' betekent. En anders dan het Carthago dat de Romeinen wilden verwoesten, is dit een Cartago dat in de komende jaren verder uitgebouwd kan worden, tot een digitale historische ruimte, waar de oudste geschiedenis van Groningen en Drente een thuis vindt.

Met het symposium op 17 november willen we iedereen uitnodigen de mogelijkheden van Cartago samen te verkennen.