Nieuws

Teksten oudste documenten over Drenthe op internet

De site Cartago, het Digitaal oorkondeboek Groningen en Drenthe, bevat nu de teksten van de oudste documenten die over Drenthe en Groningen  bekend zijn. De site is onlangs uitgebreid met scans van de teksten uit zeldzame naslagwerken. Bijvoorbeeld uit het Oorkondenboek van Groningen en Drente uit 1896-1899, met teksten vanaf ca. 800 tot 1405.

Personen en plaatsnamen
De aanvulling met het Oorkondenboek van Groningen en Drente is, inclusief een register op persoons- en plaatsnamen, te vinden op de site onder de rubriek Edities. De aanvulling bevat ook andere naslagwerken met documenten uit Groningen, Drenthe, Friesland en Oost-Friesland. In totaal betreft het ruim 5000 oorkonden over de vroegste geschiedenis van die gebieden. De oudste bronnen zijn in het Latijn geschreven, rond 1350 komt de eigen schrijftaal, het Nedersaksisch in zwang.
Op de site zijn daarnaast talloze middeleeuwse documenten opgenomen die nog niet eerder gepubliceerd zijn.

Middeleeuwse geschiedenis
De site www.cartago.nl bevat de voornaamste middeleeuwse bronnen van Groningen en Drenthe tot 1600: de oorkonden. In deze documenten, vaak op perkament geschreven, werden belangrijke afspraken vastgelegd. Binnenkort zijn alle ruim 15.000 oorkonden van vóór 1600 die in de Groninger Archieven en het Drents Archief bewaard worden op internet te vinden. Daarmee zal het historisch onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis van beide provincies een stuk makkelijker worden.

Het Digitaal oorkondeboek Groningen en Drenthe is een initiatief van het Drents Archief, Drents Plateau, de Groninger Archieven en de Rijksuniversiteit Groningen.