Nieuws

Boek en tentoonstelling over 100 jaar automobiliteit

Op 1 juni is in het Verkeerspark Assen het boek In de versnelling over 100 jaar automobiliteit in Drenthe gepresenteerd samen met een tentoonstelling.

Oud-gedeputeerde Verkeer en Vervoer Sipke Swiertsra nam het eerste boek in ontvangst en de nieuwe gedeputeerde Rob Bats opende de tentoonstelling.

De tentoonstelling is vanaf 18 juni te bekijken in het Drents Archief. Voor openingstijden, zie elders op deze site.

bats.jpg


De eerste auto

Een auto naast de deur. Dat was in Drenthe nog niet eerder vertoond.
Ineens stond hij daar, aan de Stationsstraat in Assen. De Benz van jhr. Mr. Van Holthe tot Echten, bewoner van de Villa Ebbenerve. Geschikt voor het vervoer van twee volwassenen en vier kinderen. Het was zo’n bijzondere gebeurtenis dat de Asser jeugd er spontaan een versje bij bedacht.

In de versnelling

Drenthe zonder auto’s, zonder rotondes, zonder verkeerslichten, dat was de situatie aan het begin van de 20e eeuw. We hebben in de tussenliggende jaren alle voor- en nadelen van de auto leren kennen. Ze staan beschreven in het boek ‘In de versnelling, honderd jaar automobiliteit in Drenthe.’ Daarin staat de auto weliswaar centraal, maar er is in het ruim 200 pagina’s tellende boek ook ruime aandacht voor al die andere middelen van vervoer die ons ten dienste staan, de trein, de bus, de fiets, de motor en de brommer.

Actieradius
Automobiliteit is een onderwerp dat tot de verbeelding van velen spreekt. Want wie heeft er tegenwoordig geen auto? Veel inwoners van Drenthe kunnen zich echter ook de tijd herinneren waarin de auto slechts een bescheiden plaats in onze samenleving innam. Het boek ‘In de versnelling’ laat zien hoe de auto juist de laatste 40 jaar opkwam, onze steden en dorpen veranderde, onze actieradius vergrootte en voor problemen op de weg zorgde. Want soms komen we letterlijk tot stilstand. Van versnelling naar verstopping…

Een auto voor de deur
In die laatste veertig jaar kwam de auto bij nagenoeg iedereen voor de deur te staan. En wat waren (zijn) we er trots op. Dat bleek onder andere uit de reacties op een oproep van het Drents Archief in de media. Stuur uw foto’s van uw auto op, luidde het verzoek. Daaraan werd op grote schaal gehoor gegeven. Tientallen particuliere foto’s zijn in het boek opgenomen en ze stralen stuk voor stuk ‘autogeluk’ uit. Zoals de foto die op de omslag van het boek prijkt, de familie Dunnewind uit Paterswolde met hun Renault 4 in 1961. Mevrouw Dunnewind won de wagen met het oplossen van een puzzel in de AVRO-bode.

Verkeersslachtoffers
We spraken van voor- en nadelen van de auto. Ook in Drenthe hebben we leren leven met jaarlijks vele verkeersslachtoffers. Gelukkig neemt het aantal ongevallen met dodelijke afloop af, maar de tragiek is er niet minder om. Juist met het oog op dit aspect maakte Rutger van Hamersvelt een indrukwekkende fotoreportage over de monumenten langs de wegen die de stille getuigen zijn van de schaduwzijden van het verkeer.

Het boek
‘In de versnelling’ is geschreven door Chris van der Veen, John Tits verzorgde de interviews en Bertus Boivin tekende voor de eindredactie. Het rijk geillustreerde boek is een gezamenlijke uitgave van Publiqueuitgevers Emmen en Stichting Het Drentse Boek Zuidwolde.

Het boek is behalve in de boekhandel ook verkrijgbaar bij het Drents Archief.


swierstra.jpg
omslaggr.jpg
Project D-1

Het boek en de tentoonstelling zijn onderdeel van het project D-1: 100 jaar Automobiliteit in Drenthe, een initiatief van het Drents Archief in Assen. Met dit project wil het Drents Archief het belang van de ontwikkeling van de automobiliteit onder aandacht van een groot publiek brengen. In 2006 waren al verschillende activiteiten zoals een tentoonstelling van miniatuurauto’s, een literaire bijeenkomst, een rondrit met classic cars en werden de kentekens van 1906 tot 1951 gedigitaliseerd en via deze site toegankelijk gemaakt.