Nieuws

Eén miljoen euro voor nieuwbouw Drents Archief

Bestuur en medewerkers van het Drents Archief zijn zeer verguld met het besluit van GS van de provincie Drenthe om een bedrag van één miljoen euro. beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het Drents Archief.  De nieuwbouw binnen het Erfgoedkwartier van Assen moet uitgroeien tot een toegankelijke ontmoetingsplek waar bezoekers enthousiast worden gemaakt voor de Drentse geschiedenis en cultuur.

Het Drents Archief is de laatste jaren succesvol in het vinden van nieuwe doelgroepen, maar loopt nu tegen grenzen aan. Het huidige archiefgebouw in het Erfgoedkwartier laat verdere groei niet toe. Daarom is uitbreiding noodzakelijk, zodat met de bouw van een laagdrempelig bezoekerscentrum daadwerkelijk een breed publiek bereikt kan worden. Daarvoor zal nauw worden samengewerkt met het Drents Museum, Het Drentse Landschap en andere partners binnen het Erfgoedkwartier. Zie verder het persbericht van de provincie Drenthe dd. 24 mei 2007: Persbericht