Nieuws

Dagboeken Van Heiden Reinestein gepubliceerd

Op donderdag 19 april is in het huis Laarwoud in Zuidlaren het eerste exemplaar gepresenteerd van het boek Van de prins geen kwaad. Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein (1740-1806) was kamerheer van prins Willem V en Drost van Drenthe. Van 1777 tot 1785 hield hij in het Frans dagboeken bij, die een kijkje geven in de wereld van de nationale en internationale politiek in een woelige periode. De dagboeken, die bewaard worden in het Drents Archief, zijn nu door dr. J.K.H. van der Meer vertaald en gepubliceerd als derde deel in de Gratamareeks. Samen met mw. dr. L.C. van de Pol heeft hij tevens een uitvoerige inleiding op de dagboeken geschreven.

Gratamareeks
De Gratamareeks, een uitgave van Koninklijke Van Gorcum en de Stichting Vrienden van het Drents Archief, heeft tot doel onbekende maar zeer interessante archiefbronnen in het Drents Archief voor een breder publiek beschikbaar te maken. De twee eerdere delen waren Het kerkvoogdenboek van Roderwolde en Reuzen op Reis. Het handschrift Schoemaker.

Raadgever van Willem V
Van Heiden was sinds 1776 zijn vader opgevolgd als Drost van Drenthe, maar hij was tevens kamerheer aan het hof van Willem V. In die laatste hoedanigheid wist hij zijn positie uit te bouwen tot die van één van de voornaamste raadgevers, zo niet de voornaamste raadgever, van de stadhouder.

Patriottentijd
De dagboeken spelen in een periode waarin veel gebeurt. In Amerika is de Onafhankelijkheidsoorlog gaande, vanaf 1780 is de Republiek verwikkeld in een oorlog met Engeland en mede daardoor ontstaat er binnenlands oproer: de Patriottenbeweging. Van Heidens dagboeken bieden heel wat belangwekkende inkijkjes in deze wereld van de nationale en internationale politiek. Ook van Heidens relatie met Drenthe, waar hij een kwart van zijn tijd vertoefde, komt aan bod.

Het boek
De uitgave telt 312 pagina´s en is voorzien van een register en van uitgebreide inleidingen over Van Heiden en de dagboeken in hun historische context. Zij is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Gratama Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, de stichting de Korinthiërs, de stichting De Milly van Heiden Reinestein en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

J.K.H. van der Meer: Van de prins geen kwaad. De dagboeken van S.P.A. van Heiden Reinestein. Gratama Reeks 3 - Van Gorcum / Stichting Vrienden van het Drents Archief. De prijs bedraagt € 32,50. ISBN 978 90 232 4330 4