Nieuws

Overzicht archieven Kamp Westerbork online

Op http://www.kamparchieven.nl/ vindt u een overzicht van de archieven die betrekking hebben op kamp Westerbork en andere kampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben bestaan.
Direct na de bevrijding hielden verschillende kleine en grote organisaties zich bezig met het vergaren van documenten over de kampen. Hun doel was om overlevenden op het spoor te komen en informatie over overledenen te verzamelen. Daarnaast waren er ook andere organisaties die kamparchieven onder hun hoede hadden.

Dat maakt het onderzoek naar de geschiedenis van de kampen en de gevangenen nogal ingewikkeld. Welke archiefstukken bevinden zich immers bij welke organisatie? Op de site www.kamparchieven.nl heeft het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) een overzicht gemaakt van alle archieven en collecties die betrekking hebben op de kampen Amersfoort, Vught en Westerbork.

Sinds kort is daar het overzicht bijgekomen van de archiefstukken over kamp Westerbork die zich in het Drents Archief bevinden. Daarnaast zijn ook de overzichten van archiefstukken van de voormalige gemeenten Beilen en Westerbork, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het NIOD en het Rode Kruis in de site opgenomen.