Nieuws

Openbaar in 2007

Elk jaar komt archiefmateriaal beschikbaar dat nog niet eerder aangevraagd mocht worden. Hieronder vindt u een lijst met alle archiefstukken die per 1 januari 2007 openbaar zijn geworden.

Openbaarheidstermijn
Overheidsarchieven hebben een openbaarheidstermijn van 20 jaar. Dat wil zeggen dat iedereen de overheidsdocumenten van ouder dan 20 jaar mag inzien. Een uitzondering geldt voor archieven met privacygevoelige informatie. Denk bijvoorbeeld aan archieven van de rechtbank of gevangenissen. Voor deze archieven geldt een veel langere termijn van vaak 75 jaar. Voor archieven van kerken, verenigingen, families en bedrijven en andere particuliere archieven gelden ook bepaalde termijnen.

Openbaar per 1 januari 2007
Hieronder vindt u de de lijst met de desbetreffende archiefstukken.
De cijfers achter de dubbele punt zijn de inventarisnummers. Voor een beschrijving van de inhoud van deze archieven en inventarisnummers kunt u kijken in het digitaal archievenoverzicht op deze site: http://www.drentsarchief.nl/content/view/40/68/


Bestuur

Kabinet van de Gouverneur, sinds 1850 Commissaris des Konings/Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe: 2048.

Justitie
Arrondissementsrechtbank te Assen 1878-1937: 484, 532.
Arrondissementsrechtbank Assen 1930-1939 : 4, 16, 17, 35, 46, 63, 85, 86, 97, 104, 105, 106, 135, 154, 167. 
Kantongerecht te Assen 1920-1929: 1. 
Kantongerecht te Emmen 1877-1929 (1949): 27. 
Kantongerecht te Hoogeveen 1838-1933: 120, 121, 245, 270.

Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans (1820) 1858 - ca.1960, en supplement 1860-1963: 250, 637. 

Landbouw en nijverheid
Drents Landbouw Genootschap 1844-1965: 52, 93, 131, 153, 162, 180, 204, 205, 218, 219, 225, 234, 283, 298, 351, 363, 377, 413, 466, 467, 487, 503, 540, 564, 565, 569, 573, 575, 616, 662.
N.V. Ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën, 1951-1968, met de archieven van haar voorgangers, 1924-1961: 591. 
N.V. Noord-Nederlandse Drukkerij te Meppel, voorheen N.V. De Agrarische Pers: 9 

Religie
NH Gemeente Assen 1660-1951 (1971): 82.
NH Gemeente Beilen: 241, 280.
NH Gemeente Coevorden: 319.
NH Gemeente Eelde: 36.
NH Gemeente Emmen 1673-1980: 2, 11, 23, 94, 175, 256, 292, 350, 391, 461, 462, 463.
NH Gemeente Gieter- en Bonnerveen : 43, 49, 52.
NH Gemeente Koekange: 37.
NH Gemeente Kolder- en Dinxterveen: 21.
NH Gemeente Meppel: 66.
NH Gemeente Oosterhesselen: 33.
NH Gemeente Peize: 36.
NH Gemeente Rolde: 24.
NH Gemeente Vries: 22, 24, 40, 59.
NH Gemeente Wapserveen: 102 
NH Gemeente Westerbork 1635-1967 (1983): 25 
NH Gemeente Zweeloo: 13, 36, 41
NH Gemeente Schoonebeek: 39, 40.

Provinciaal College van Toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in Drenthe 1951-1980: 323.

Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente, sinds 1892 Gereformeerde Kerk van Assen 1836-1975 (1980): 23, 63, 187, 231, 330, 430, 431, 567, 571, 581.
Gereformeerde Kerk te Nieuw-Amsterdam 1879-1982: 8, 76, 89.
Gereformeerde Kerk Nieuw-Weerdinge: 13 
Gereformeerde Kerk te Drijber:14, 35.
Gereformeerde Kerk te Emmen: 16, 82, 95.  
Gereformeerde Kerk te Gees: 59.
Gereformeerde Kerk te Zuidlaren: 16, 54. 

Doopsgezinde Gemeente te Assen: 25.

Volksgezondheid
Psychiatrisch Ziekenhuis "Dennenoord" te Zuidlaren: 35, 54.
Voorgangers van de Stichting Kruiswerk Drenthe: 47, 60, 62, 68, 157, 301, 305.

Cultuur
Vereniging "Ons Dorpshuis" te Eelde: 316.