Nieuws

Cursus Oud Schrift 9 januari t/m 27 februari 2007

Handgeschreven teksten van vóór 1800 zijn vaak moeilijk te lezen. Men gebruikte een ander soort schrift dan tegenwoordig en ook oude afkortingstekens zijn tegenwoordig moeilijk te ontcijferen.

Voor wie geïnteresseerd is in de ontwikkeling van ons handschrift en zelf oude teksten wil lezen, geeft het Drents Archief een cursus Oud Schrift (acht lessen).
De deelnemers oefenen in het lezen en begrijpen van veelal Drentse teksten uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Elke les krijgen de cursisten een aantal teksten mee om thuis de opgedane kennis nog eens te oefenen. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Drentse Historische Vereniging en de provinciaal historicus.

Data
De lessen worden gegeven op dinsdagavond 9 januari t/m 27 februari 2007 van 19.00-21.00 uur in het Drents Archief, Brink 4 te Assen. Docent is drs. Bram Schuilenga. Hij was in november 2006 winaar van de paleografiewedstrijd (het lezen van Oud Schrift) in Tresoar.

Aanmelden
Cursisten kunnen zich aanmelden door het cursusgeld van € 55,- over te maken op postgirorekening 35.50.141, ten name van de Drentse Historische Vereniging te Assen, onder vermelding van de cursuscode OUDS en de naam, het adres en e-mailadres of telefoonnummer van de deelnemer. Aanmelden kan tot 22 december 2006.