Nieuws

Canoncommissie: Drents Archief geeft goede voorbeeld

Vorige week is het rapport van de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon verschenen. Daarin zijn de belangrijkste personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis opgenomen. Wat de nationale canon echter nooit mag doen, is het verdonkeremanen van het erfgoed om de hoek, stelt de commissie. In dit verband wordt in noot 56 verwezen naar ‘het mooie voorbeeld op www.drentsarchief.nl'.

Operatie Sigismund
De commissie doelt op Operatie Sigismund, een project voor leerlingen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Dit project is het eerste onderdeel van de archivale leerlijn die door het Drents Archief is ontwikkeld. Doel van deze leerlijn is leerlingen drie maal in hun schoolloopbaan te laten kennismaken met doel en werkwijze van het archief. In Operatie Sigismund staan de onderdelen behoud en beheer centraal.

Drost van Drenthe
Sigismund van Heiden Reinestein heeft in de geschiedenis van Drenthe een prominente rol gespeeld. Hij leefde van 1740 tot 1806 en was de laatste drost van Drenthe. Bovendien was hij kamerheer aan het Hof van Willem V. Het archief van Sigismund, dat in beheer is van het Drents Archief, bevat duizenden documenten die een mooi beeld geven van het leven in de 18e eeuw, de eeuw van de Verlichting.

Adventure
Voor Operatie Sigismund wordt een adventure gebouwd (een verhaal in de vorm van een digitaal spel) waarbinnen leerlingen opdrachten uitvoeren die hen leiden naar de oplossing van een vraagstuk dat zij bij binnenkomst gekregen hebben. Met behulp van bronnen uit het archief van Sigismund verzamelen zij in groepjes stukjes van de puzzel. Tijdens het spel worden de leerlingen geconfronteerd met problemen rond behoud en beheer. Zij gaan als echte archivarissen aan het werk en ontdekken dat een archief het mogelijk maakt spannende verhalen uit het verleden te reconstrueren. Spelenderwijs verdiepen de kinderen zich in het leven in de 18e eeuw, de geschiedenis van Drenthe en in het leven aan het Hof in Den Haag.

Schooljaar 2007-2008 operationeel
Operatie Sigismund is met ingang van het schooljaar 2007/2008 te bezoeken door alle Drentse basisscholen.
Operatie Sigismund is een samenwerkingsproject van het Drents Archief in Assen en Waag Society in Amsterdam. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Mondriaan Stichting, Provincie Drenthe, VSB fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het NOT Fonds.