Nieuws

Drents Archief stap verder naar breder publieksbereik

Nu de gemeenteraad van Assen akkoord is gegaan met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het Erfgoedkwartier op basis van de gepresenteerde gebiedsvisie, komt de uitbreiding van het Drents Archief een stap dichterbij. Bestuur, directie en medewerkers van het Drents Archief zijn bijzonder content met deze ontwikkeling.

Synergie met uitbreiding Drents Museum
Met deze ontwikkelingen ontstaat helderheid over de plek die het Drents Archief in de binnenstad van Assen verdient. Het Drents Archief wil nieuwe doelgroepen bereiken, maar het huidige gebouw laat dat niet toe. Nu kan voortvarend worden gewerkt aan de verdere planontwikkeling, waarin duidelijke synergie wordt gezocht met de uitbreiding van het Drents Museum. Naast het museum zijn de in dit kwartier gevestigde erfgoedinstellingen Het Drentse Landschap en Drents Plateau belangrijke samenwerkingspartners op het te realiseren erfgoedplein, een publiekspaviljoen waar alle informatie over het Drents erfgoed op één plek beschikbaar komt voor bezoekers en inwoners van Assen en Drenthe.

Aantrekkingskracht
Samen met de uitbreiding van het Drents Museum kan dit initiatief het Erfgoedkwartier een duidelijk profiel geven en de aantrekkingskracht van Assen vergroten. Zeker nu de nieuwe gebiedsvisie van het bureau Kuiper Compagnons de historische structuren van dit deel van de binnenstad wil opwaarderen, ontstaat de unieke kans de uitbreiding van het Drents Archief daarin een passende plek te geven.

Laagdrempelig
Het erfgoedplein moet een laagdrempelig en attractief bezoekerscentrum worden, eigenlijk een vrij toegankelijke marktplaats waar kinderen en volwassenen onze geschiedenis kunnen beleven, er over leren en zich erin verdiepen. Want kennis van het verleden kan helpen actuele vraagstukken beter te begrijpen. En als je wilt begrijpen waar je naartoe gaat, helpt het te weten waar je vandaan komt.

Toenemende belangstelling voor geschiedenis
Het Drents Archief speelt met zijn nieuwbouwplannen in op de toenemende belangstelling voor geschiedenis. Dat daar kansen liggen, bleek afgelopen donderdagmiddag nog eens tijdens de presentatie van het Drents Archief in het Stadspaviljoen op het Koopmansplein. Ruim 650 bezoekers reageerden enthousiast op het aanbod van historische films, oldtimers, een expositie over verkeersveiligheid en de lancering van het digitaal Drents kentekenregister onder het centrale thema D-1: 100 jaar automobiliteit in Drenthe.

Week van de Geschiedenis
Het Drents Archief maakt in de lopende Week van de Geschiedenis veel werk van op het publiek gerichte activiteiten, zoals het Festival Oude Drents Films, de expositie over miniatuurauto’s en de afsluiting met de Drentse Geschiedenisquiz op vrijdagavond 3 november in het Asser ICO-gebouw met de Drents burgemeesters en publiekskandidaten.