Nieuws

Stichting Vrienden Drents Archief tegen verhuizing

De Stichting Vrienden van het Drents Archief heeft in een brief aan de raadsleden van de gemeente Assen gepleit voor uitbreiding van het archief op de huidige plek in het Erfgoedkwartier.

De stichting noemt uitplaatsing van het archief een historische vergissing. Het stichtingsbestuur schreef de leden van de Raad de volgende brief:

Assen, 29 september 2006

Aan de leden van de Raad van de gemeente Assen
Onderwerp: gebiedsvisie Erfgoedkwartier

Geachte dames en heren,

Allereerst wil ik u namens het bestuur van de stichting Vrienden van het Drents Archief complimenteren met de onlangs gepubliceerde Gebiedsvisie Erfgoedkwartier. Deze visie betreft een gebied dat nog in vele opzichten de kenmerken draagt van het gebied zoals dat bestond ten tijde van het ontstaan van Assen, zo’n 750 jaar geleden: het klooster met zijn omringende grachten. Een 'Erfgoedeiland' in het hart van Assen: dat is een plek om trots op te zijn, ook in een ander opzicht.

Op geringe afstand van elkaar liggen hier namelijk vier instellingen die zich ieder vanuit hun eigen invalshoek intensief bezighouden met en sterk betrokken zijn bij het Assens en Drents erfgoed: Drents Museum, Drents Archief, Drents Landschap en Drents Plateau. De eerste drie zijn praktisch elkaars buren en bevinden zich op het 'Erfgoedeiland' en de vierde ligt op een steenworp afstand. Dit is een ideale situatie voor onderlinge samenwerking, hetgeen ook blijkt uit de praktijk. We hebben het dan over een samenwerking waarvan velen in Assen en Drenthe (zullen) profiteren.

Het bovenstaande, in combinatie met uw (ruimtelijke) toekomstplannen voor het gebied en de uitbreidingsplannen van het Drents Museum en het Drents Archief, biedt een uitgelezen kans om hiervan voor Assen iets unieks te maken. Menige gemeente binnen en buiten onze landsgrenzen zal oprecht 'jaloers' zijn op een binnenstadkwartier als dit. In het zicht van het 200-jarig bestaan van onze stadsrechten en het 750-jarig bestaan van de stichting van Assen door de bouw van het klooster staat u dan ook voor een historische beslissing.

In dit licht vinden wij het onbegrijpelijk dat uw college van Burgemeester en Wethouders het Drents Archief wil uitplaatsen naar het Cultureel Kwartier. Een dergelijke uitplaatsing staat haaks op de historische, ruimtelijke en inhoudelijke aspecten die ik hierboven heb geschetst. Bovendien wordt hiermee de navelstreng doorgeknipt, die al meer dan 100 jaar bestaat tussen het Drents Archief en dit gebied. Zoals u wellicht weet, ging het archief in 1901 van start in dit eind 19e eeuw gebouwde monumentale pand. Bij de bouw werd in dit gebouw de oorspronkelijke kloostergang van het oude Cisterciënzer nonnenklooster, die nog in tact was, opgenomen. Overigens is ook het provinciaal museum tientallen jaren in dit zelfde gebouw gevestigd geweest.

Handhaving van het standpunt tot uitplaatsing van het Drents Archief is in onze ogen een historische vergissing. Wij doen dan ook een klemmend beroep op uw raad om in uw vergadering van 4 oktober aanstaande, waarin de gebiedsvisie op uw agenda staat, uit te spreken dat het Drents Archief onderdeel blijft uitmaken van het Erfgoedkwartier.

Wij hopen van ganser harte dat wij op uw medewerking mogen rekenen. Uiteraard zijn wij tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de
Stichting Vrienden van het Drents Archief,

Drs. G.J. Eerland (voorzitter)
Drs. N. Vanderveen