Nieuws

Nieuwbouwplannen Drents Archief

Het Drents Archief heeft al enige jaren de ambitie om uit te breiden. Hoewel tegenwoordig veel informatie digitaal te vinden is, komt er steeds meer behoefte aan een fysieke ontmoetingsplek voor diverse groepen bezoekers van het archief. Een gebouw waar bijvoorbeeld basisschoolleerlingen een educatief programma kunnen volgen, een ruimte waar je oude dorpsfilms kunt bekijken, of workshops en een historisch debat kunt bijwonen.

Erfgoedsnackers
Daarnaast komen er steeds meer mensen die snel een antwoord zoeken op een eenvoudige historische vraag. Bovendien wil het archief inspelen op de behoeften van ‘erfgoedsnackers’, die vooral een historische beleving zoeken. Het archief wil dan ook een erfgoedplein realiseren waar iedereen heel gemakkelijk terecht kan met alle soorten vragen en onderzoeken.

Erfoedkwartier of Cultureel Kwartier?
Drents Archief heeft zich afgelopen jaren sterk gemaakt voor uitbreiding op zijn huidige locatie binnen het Erfgoedkwartier, in samenwerking met de buren Het Drentse Landschap, Drents Museum en Drents Plateau. De erfgoedinstellingen hebben plannen voor een gezamenlijk erfgoedplein waar alle informatie over Drents erfgoed voor bezoekers beschikbaar is. Begin 2005 heeft zich een alternatief aangediend in het Cultureel Kwartier aan de andere kant van de binnenstad, geconcentreerd rond de nieuwbouw van het Theater De Kolk en de Openbare Bibliotheek Assen.

Keuze voor samenwerkingspartners
De locatiekeuze is in feite een keuze voor de samenwerkingspartners: gaat het Drents Archief verder met de erfgoedinstellingen in het hart van de binnenstad of verbindt het archief zich met de culturele partners in het Cultureel Kwartier? Afgelopen jaar is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor het Drents Archief op beide locaties.

Gebiedsvisie Erfgoedkwartier
In het historisch centrum van Assen rondom de Brink heeft behalve het Drents Archief ook het Drents Museum de wens om uit te breiden. De gemeente en de provincie hebben daarom een adviesbureau, KuiperCompagnons, gevraagd een ruimtelijke visie voor het Erfgoedkwartier te maken.
In die gebiedsvisie zijn naast de uitbreidingsmogelijkheden voor het museum en archief ontwikkelingen opgenomen die het gebied kunnen verbeteren, zoals het terugbrengen van de singels en het aanleggen van een parklandschap tussen het stationsgebied en het historische centrum van de stad. De gemeenteraad van Assen bepaalt welke voorstellen verder kunnen worden uitgewerkt.

Kop Stationsstraat
Op basis van de uitbreidingswensen van het archief en museum is gekeken naar de maximale mogelijkheden, de zogenaamde maximale bebouwingsenveloppe, te zien op de afbeelding hierboven. De huidige studiezaal van 12 meter hoog is in de tekening vervangen door een lager paviljoen van 8 meter hoog. Dit om het zicht op de monumentale gebouwen in ere te herstellen. Daarnaast wordt voor het archief uitgegaan van een atrium van maximaal 4 meter hoog.  De nieuwbouw op de kop van de Stationsstraat zal de zichtbaarheid van het Drents Archief sterk vergroten en de belangrijkste samenwerkingspartners van het erfgoedplein zijn op deze locatie gevestigd.

Cultureel Kwartier
Ook het Cultureel Kwartier lonkt. Adviesbureau LAgroup heeft op verzoek van de gemeente Assen een plan gemaakt waarbij het Drents Archief een Cultuurportaal voor publieksactiviteiten deelt met de andere organisaties in dit culturele centrum. Natuurlijk is er in het ontwerp een eigen ruimte voor het archief toebedacht. Daarnaast zouden het archief en de bibliotheek een aantal ruimten kunnen delen.

Het bestuur van het Drents Archief heeft nog geen beslissing genomen.