Nieuws

Drents Archief wil erfgoedplein bouwen

Op zoek naar nieuwe doelgroepen wil het Drents Archief in het Asser stadshart een nieuwe publieks- trekker bouwen, waarin geschiedenis en actualiteit centraal staan. Dat is het concrete einddoel van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2006-2008.

Nieuwe doelgroepen
De afgelopen jaren heeft het Drents Archief zich actief gestort op het bereiken van nieuwe doelgroepen. Zo kwamen eind vorig jaar ruim 16.000 bezoekers af op de expositie Eng!, die in samenwerking met de landelijke organisatie Anno en Warenhuis Vanderveen opgezet was. Maar ook steeds meer scholieren weten de weg naar het archiefgebouw aan de Brink te vinden; in de eerste helft van dit jaar meer dan 1.500 leerlingen.
Kortom: er is een enorme honger naar het verleden. Voor de toekomst wil het Drents Archief zich vooral richten op de groeiende groep van erfgoedsnackers. Dergelijke mensen gaan zeker niet actief op zoek naar een archief, maar kunnen wel verleid worden met boeiende, aantrekkelijk gepresenteerde informatie over het verleden van Assen én Drenthe. Dat kan bijvoorbeeld uitstekend op het internet, waar het Drents Archief dan ook bijzonder actief is. Maar er liggen meer kansen: juist met het creëren van een fysieke ontmoetingsplek kan worden ingespeeld op de toenemende belangstelling voor het verleden en het groeiend cultuurtoerisme in stad en provincie.

Nieuwbouw
Nieuwbouw op een zichtbare locatie moet daarin voorzien. Met het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode 2006 tot en met 2008 heeft het Drents Archief een helder einddoel voor ogen: een fysiek erfgoedplein, een vrij toegankelijke marktplaats waar kinderen en volwassenen onze geschiedenis kunnen beleven, bestuderen en bediscussiëren, daardoor hun plaats in het heden kunnen bepalen en in contact komen met de uitdagingen van de toekomst. Immers, kennis van de geschiedenis kan helpen actuele vraagstukken beter te begrijpen. Als je wilt begrijpen waar je naartoe gaat, helpt het te weten waar je vandaan komt.

Nu staat het Drents Archief voor een belangrijke keuze. Het huidige archiefgebouw is te krap en nieuwbouw is noodzakelijk. Daarvoor komen twee locaties in aanmerking: het Erfgoed Kwartier en het Cultureel Kwartier.
De nieuwbouwlocatie in het Erfgoed Kwartier is een aantrekkelijke A-locatie op de kop van de Stationsstraat die de zichtbaarheid van het Drents Archief sterk zal vergroten. Bovendien biedt het Erfgoed Kwartier onderdak aan de samenwerkingspartners als Drents Museum, Het Drentse Landschap en Drents Plateau. Het erfgoedplein past naadloos op deze natuurlijke omgeving, die één en al geschiedenis ‘ademt’.
Voor de bezoeker én de stad biedt huisvesting binnen het Erfgoed Kwartier een belangrijke economische factor van belang, namelijk een publiekstrekker met een duidelijk profiel: alles wat met Drents erfgoed te maken heeft, is samengebald en bereikbaar op één plek.

Besluitvorming
Het bestuur van het Drents Archief staat aan de vooravond van een belangrijk besluit over de gewenste nieuwbouwlocatie. Zeker is dat niet meer gediscussiëerd hoeft te worden over de inhoud. Want met de presentatie van het nieuwe meerjarenbeleidsplan streven bestuur, directie en medewerkers naar een aantrekkelijk erfgoedplein in de binnenstad van Assen, waar jong en oud, snackers en diepgravers, verleid worden met het Drentse verleden.

Stadsdichter
Stadsdichter Erik Harteveld maakte ter gelegenheid van de presentatie het volgende gedicht:

 20060609_ontmoeting_met_drents_archief_17.jpg
Aanwezigen luisteren belangstellend toe (foto Martin Hiemink)

 

 20060609.jpg
De feesttent van het Drents Archief op de Brink (foto Martin Hiemink)

 

Oproep aan het Drents Archief

Alles moet worden weggegooid.
Er moet niks worden bewaard.
Weg ermee. In de kachel het liefst.
Of drie meter diep in de zwarte aarde
om tot ontbinding over te gaan.
Laat alles wat geweest is tot het bot verteren.
Alles wat geweest is
moet worden uitgewist
en uitgeradeerd.
Verdwijnen, alles wat geweest is
moet verdwijnen.
En dan niet voor even, maar voor altijd.
Ook de herinnering aan alles wat ooit was
moet als sneeuw voor de zon
voor eeuwig verdwijnen.
Elke reconstructie moet onmogelijk
worden gemaakt.
Ook de Evangeliën en de brochures
van de Melkfabriek te Westerbork.
En de Oorkondes
van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
En de bibberende films van oogstende boeren.
Alles wat geschreven is moet weg.
Alles wat gezegd is
dient te worden vergeten.
Tesamen met het idee van vooruitgang.

Dit alles is de mens tot last.

Niks mag meer wortelen in het verleden.
Vergeet alles wat u weet.
Terstond.
Niks wat geweest is mag nog bestaan.
Het is ons niet tot hulp geweest. 
Alles van vroeger moet verdwijnen.
Alles dient in vergetelheid te raken.
Alles moet verloren gaan.
Alles wat ooit was drukt
zwaar
op onze schouders.

Slagerij J. van der Ven.
Het ritme van de regen.
En de God in het diepst van uw gedachten.
Alle Schuld en Boete.
De gang der Aarde en planeten.
Zwaartekracht.
De buis van Torricelli en Eustachius.
De wet van Archimedes.
De vage notie van naberschap.
De lineaire tijd die nergens toe leidt.

Vergeet het nu.

Elk archief wordt ontmanteld.
Verbrandt de boeken.
Vergeet ook de regels van de buitenspelval.
En de gedachte dat wij leren
van wat vroeger is gebeurd.
En hoe de voorhang van de tempel is gescheurd.
Nichts aufbewahren!
Alle plasmaschermen worden leeggemaakt.
En wel dadelijk.
Dit duldt geen uitstel.
Bezit is diefstal.
Weg ermee.

Alles wat herinnert aan het Koninklijk Huis
en elke vorm van stamboomonderzoek
dient te worden versnipperd.

Gipsafgietsels in de ongebluste kalk.
De brug van Bommel, laat hem verzinken in de rivier.
De zogenaamde kennis van psychiatrische aandoeningen.
Alles over de werking van de menselijke geest.
Dat is iets van vroeger.
Wis de databanken.
Begraaf uw bril in de achtertuin.
De schijngestalten van de maan.
Schwere Wörter.
De methode van Ogino-Knauss.
Textiele werkvormen.
Wraps.
De geur van gier en persvoer.
Hoofdrekenen.
Vergeet het. Das war einmal!
Niet gedraald.

Alles is nu woest en leeg.
En wonderlijk onbegrijpelijk.
Schoon en fris als na een regenbui.
Hoog tijd om namen te verzinnen.
Voor onszelf en alle bloemen.
Alles wat men noemen kan krijgt een naam.
Het gaat beginnen.
Hier is het licht, de duisternis,
de dag, de nacht, de dromen.
Zie de mens.
Nu kan alles zich herhalen
zonder dat iemand het weet.
Ongemerkt.

Kastanjes in de broekzak
met een eindje touw.

Dit is pas het begin.