Nieuws

Lesprogramma's over Maatschappij van Weldadigheid

Het Drents Archief en Drents Plateau hebben voor het voortgezet onderwijs lesprogramma's ontwikkeld over de Maatschappij van Weldadigheid. Arme gezinnen werden in de negentiende eeuw opgenomen in deze Maatschappij en leerden er in hun eigen onderhoud te voorzien.

Dagelijks leven, Kinderen en Wonen
Het lesproject bestaat uit bronnen en opdrachten over de thema's Dagelijks leven, Kinderen en Wonen. Het lesproject is ontwikkeld voor klas 2 en 3 van de Basisvorming (Bavo) en voor de bovenbouw HAVO/VWO.

Docentenhandleiding
De lesprogramma's bevatten uitgebreide achtergrondinformatie voor de docent. Het lesmateriaal is zo ontworpen dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen, na een introductie van de docent. De docentenhandleiding geeft diverse mogelijkheden hoe het materiaal te gebruiken. 

Centraal Schriftelijk Eindexamen: Van Kind tot Burger
Het thema van de Maatschappij van Weldadigheid sluit goed aan bij het onderwerp voor het Centraal Schriftelijk Eindexaman 2006-2007: Van Kind tot Burger.

De lesprogramma's
De lesprogramma's zijn (gratis!) te bereiken via de volgende link: http://lesmateriaal-maatschappij-van-weldadigheid.nl/

De Maatschappij van Weldadigheid
De Maatschappij van Weldadigheid is opgericht in 1818 met als doel de armoede in Nederland te bestrijden. Arme lieden werden opgenomen in de Maatschappij en leerden daar in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Hiertoe werden zij tot boer opgeleid. Daarnaast werden zij geheropgevoed. In die tijd werd immers algemeen gedacht dat armoede eigen schuld was, omdat mensen bijvoorbeeld niet met hun geld konden omgaan, teveel dronken of niet wisten dat je met een verzorgd uiterlijk (schone en gekamde haren en een broek zonder scheuren) meer kans had op een baan. Er was dan ook een strenge controle op gedrag. Hard werken en plichtsbesef werden beloond.
De Maatschappij van Weldadigheid was gevestigd in de grensstreek van Drenthe, Friesland en Overijssel.

Drents Erfgoed
De lessen zijn onderdeel van een serie lessen over het Drents Erfgoed ontwikkeld door het Drents Plateau, afdeling educatie. De lessenseries rond de Maatschappij van Weldadigheid is ontwikkeld door Drents Plateau en het Drents Archief, waar het archief van de Maatschappij bewaard wordt.
Het Drents Archief dankt zowel Drents Plateau als de Maatschappij van Weldadigheid voor de financiële bijdrage die de ontwikkeling van het lesmateriaal mede mogelijk heeft gemaakt.