Nieuws

Steenbergen Stipendium zoekt jonge historici

Het bestuur van de Steenbergen Stichting nodigt jonge historici uit om mee te dingen naar het Steenbergen Stipendium. De prijs is ingesteld om het onderzoek naar de Drentse geschiedenis te stimuleren.

Johan Steenbergen (Meppel, 1886) riep de Steenbergen Stichting in het leven. Steenbergen is bekend geworden als oprichter van Ihagee Kamerawerk in Dresden, waar de beroemde Exacta kleinbeeldcamera werd vervaardigd.

Historisch onderzoek
De stichting begon met een stipendium ter aanmoediging van jonge fotografen. Daarnaast heeft zij in 1999 een stipendium ingesteld ter stimulering van het historisch onderzoek in de geboorteprovincie van Johan Steenbergen: Drenthe.

Het Stipendium
De Steenbergen Stichting stelt jaarlijkse het Steenbergen Stipendium van € 5000,- ter beschikking om het onderzoek naar de geschiedenis van Drenthe te bevorderen. Daarmee wordt een jong historicus gestimuleerd om een onderzoek af te ronden of nader uit te werken. Het resultaat zal vervolgens in boekvorm verschijnen in de Drentse Historische Reeks. Inmiddels zijn twee stipendia uitgereikt, te weten aan drs. Anne-Marie Nannen voor haar boek Emmen groeit! en aan dr. Albert Eggens voor zijn boek/dissertatie Van daad tot vonnis.

Iedere jonge historicus of historica, of deze nu bijna, onlangs, of al iets langere tijd geleden afgestudeerd is, wordt daarom van harte uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor het afronden of nader uitwerken van een onderzoek naar een aspect van de Drentse geschiedenis.

Aanmelden tot 15 februari 2006
De aanmeldingen zullen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit de heren prof.dr. P.Th.F.M. Boekholt (RU Groningen en Utrecht), drs. J. Bos (Drents Archief), prof.dr. M.G.J. Duyvendak (RU Groningen), ir. H. Ehrhardt (Steenbergen Stichting), dr. M.A.W. Gerding (Provinciaal Historicus van Drenthe) en drs. D.H. Huizing (Drents Archief).
Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 15 februari 2006 worden gestuurd aan het Drents Archief, Postbus 595, 9400 AN Assen. Inlichtingen zijn eveneens daar verkrijgbaar bij drs. J. Bos: tel. 0592 313523.