Nieuws

Akten notaris Sluis uit Vledder in DrenLias

DrenLias, de genealogische database van het Drents Archief, is weer aangevuld met gegevens uit de notariële akten. Het gaat om de akten van notaris H.H.A. Sluis te Vledder (1835-1842). De ruim 600 akten bevatten 2378 persoonsvermeldingen. 

Met name de akten met transacties van kolonisten uit Frederiksoord zijn interessant voor genealogen met voorouders in de Maatschappij van Weldadigheid.

De akten zijn afgelopen jaren ingevoerd en gecontroleerd door vrijwilligers van het Drents Archief en historische verenigingen. Met de gegevens uit de notarisakten in DrenLias kunnen onderzoekers makkelijk vinden of een voorouder bijvoorbeeld een testament heeft laten opmaken, of onroerend goed heeft aangekocht. De echte akten zijn in te zien in het Drents Archief.
Het is ook mogelijk om kopieën van de akten te bestellen bij het Drents Archief.