Nieuws

Openbaar per 1 januari 2006

Elk jaar komt archiefmateriaal beschikbaar dat nog niet eerder aangevraagd mocht worden. Hieronder vindt u een lijst met alle archiefstukken die per 1 januari 2006 openbaar zijn geworden.

Overheidsarchieven hebben een openbaarheidstermijn van 20 jaar. Dat wil zeggen dat iedereen de overheidsdocumenten van ouder dan 20 jaar mag inzien. Een uitzondering geldt voor archieven met privacygevoelige informatie. Denk bijvoorbeeld aan archieven van de rechtbank of gevangenissen. Voor deze archieven geldt een veel langere termijn van vaak 75 jaar.

Voor archieven van kerken, verenigingen, families en bedrijven en andere particuliere archieven gelden ook bepaalde termijnen. Diverse archiefstukken hebben op 1 januari de openbaarheidstermijn bereikt en mogen vanaf nu aangevraagd worden. Lijst openbaar in 2006.