Nieuws

Bevolkingsregisters op microfiche

De oude bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten Emmen, Meppel, Norg, Nijeveen en Peize zijn vanaf begin november op microfiche te bekijken. Dat is een verbetering voor mensen die familieonderzoek willen doen.

Printje maken
De registers op microfiche zijn nu zowel bij de gemeenten Emmen, Meppel en Noordenveld (op afspraak) als in het Drents Archief te raadplegen. Een printje maken vanaf microfiche kan ook. Dat was bij de originele bevolkingsregisters niet mogelijk vanwege de kwetsbaarheid van de band.

Vanaf 1850
De gemeenten hebben de registers over het algemeen vanaf 1850 tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw bijgehouden.
Het overzetten van de bevolkingsregisters op microfiche is het resultaat van de samenwerking van de gemeenten Emmen, Meppel en Noordenveld met het Drents Archief.

Alle bewoners bij elkaar
In de registers zijn van elk adres de volgende gegevens vermeld: van alle bewoners (inclusief dienstboden, inwonende oma’s of kostgangers) de voor- en achternamen, het geslacht, de geboortedatum en -plaats, de kerkelijke gezindheid, de burgerlijke staat en het beroep, de relatie van elke bewoner tot het gezinshoofd, de datum waarop men op een adres is komen wonen, de verhuisdatum en het nieuwe adres en soms de overlijdensdata van de bewoners.

Dienstboderegisters
De bevolkingsregisters zijn vooral nuttig voor het achterhalen van geboortedata na 1902 en verhuizingen. Vaak zijn er aparte registers aangelegd voor dienstboden of bijvoorbeeld schippers (in Meppel).

Meer bevolkingsregisters
De bevolkingsregisters van bijna alle Drentse (voormalige) gemeenten zijn nu zowel in het Drents Archief als bij de gemeenten op microfiche beschikbaar. Een uitzondering vormen de registers van Anloo, Gasselte, Gieten (gemeente Aa en Hunze) en Ruinen, Ruinerwold, De Wijk en Zuidwolde (gemeente De Wolden). Deze registers zijn op afspraak in origineel bij de gemeenten Aa en Hunze en De Wolden te raadplegen.

Overzicht van de bevolkingsregisters
Klik hier voor een overzicht van de bevolkingsregisters op microfiche in het Drents Archief.