Nieuws

Spookhuis ENG komt naar Assen

Bezoekers van Warenhuis Vanderveen kunnen van 15 november t/m 31 december historisch verantwoord griezelen in ENG, Anno's Huis van de Angst. ENG is een onconventioneel publieksproject van Anno in de vorm van een ouderwets spookhuis.

Angst is van alle tijden

De bezoeker ervaart dat angst voor enge ziekten, rampen, morgen of  'de ander' van alle tijden is. Vroeger waren het de duivel, het donkere woud en ongeneeslijke ziekten, tegenwoordig lijken criminaliteit, genetische manipulatie en moslimfundamentalisten onze angsten te regeren.
De presentatie van ENG in Drenthe is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Drents Archief en Warenhuis Vanderveen.

Spookhuis

ENG is een zeer laagdrempelige presentatie: de toegang is gratis, de locatie bijna terloops en de verpakking uitnodigend. In de vorm van een ouderwets kermisspookhuis wordt 'enge geschiedenis' zo tot een belevenis voor iedereen.

Universele angsten
De ondertoon van ENG is serieus. Universele angsten als 'angst voor enge ziekten', 'voor rampen', 'voor morgen' en 'voor de ander' komen allemaal in het spookhuis aan bod. Historische voorbeelden laten zien dat angsten en gevoelens van onveiligheid soms zeer terecht waren, maar gelukkig zijn er ook vele voorbeelden die het tegendeel laten zien. Vaak kunnen we tegenwoordig lachen om wat vroeger als echt eng werd ervaren. Want wie is er nog bang voor heksen of een stoomtrein? Hopelijk wordt in de toekomst ook zo gedacht over de vele angstgevoelens die nu leven in onze maatschappij.

Drentse module

Het Drents Archief, Anno en Warenhuis Vanderveen hebben aan de presentatie een module toegevoegd over angsten in de Drentse geschiedenis. De bezoeker wordt geconfronteerd met een spektakel over bovennatuurlijke krachten en andere enge zaken.

Educatie

Alle scholen in Drenthe zijn uitgenodigd voor een educatief programma in en rond ENG dat ongeveer een uur duurt. Het programma is geschikt voor groep 7 en 8 van de Basisschool, de Onderbouw Havo/Vwo en het Vmbo.
De Drentse module is gerealiseerd in het kader van Assen culturele hoofdstad van Drenthe 2005. 

Meer informatie

Informatie over het gratis lesprogramma voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vindt u in de rubriek Onderwijs op deze site.
Meer achtergronden over het spookhuis zelf staan in de Nieuwsbrief onder de rubriek Actueel op deze site.