Nieuws

4e Festival Oude Drentse Films: Naobers

DAVA (Drents AudioVisueel Archief) organiseert van dinsdag 1 tot en met vrijdag 4 november voor de vierde maal het Festival Oude Drentse Films.
Dit jaar sluiten we aan bij de landelijke Week van de Geschiedenis met het thema Buren. Naobers dus. ‘De naobers moej altied eerst neugen’ luidt een Drents gezegde. Het DAVA nodigt daarom iedereen van harte uit het Festival Oude Drentse Films te bezoeken.

Lokale films
Het vierde Festival Oude Drentse Films vindt plaats op zes locaties in Drenthe. In samenwerking met lokale historische verenigingen heeft het DAVA een programma met historische films samengesteld, met als thema Naobers. Het programma per avond bestaat uit drie onderdelen: naoberschap: een compilatie van films uit de jaren twintig tot en met tachtig; naobers: een compilatie van films uit de streek waar de voorstelling plaatsvindt en tot slot lokale films, die spelen in de plaats van vertoning.

Dorpsleven
De oude Drentse dorpsgemeenschappen kenmerkten zich vroeger in hoge mate door samenwerking. Gezamenlijke activiteiten, zoals de oogst, de huisslacht en dorpsfeesten zijn hiervan voorbeelden. Net als de vele coöperatieve ondernemingen die Drenthe toen rijk was.

Naoberschap

Het typisch Drentse begrip naoberschap, burenhulp in optima forma, is steeds meer verdwenen door veranderingen die vanaf de jaren vijftig plaatsvonden. De bedrijvigheid nam toe, de mechanisatie van de landbouw kwam op gang en ook de komst van nieuwbouwwijken, het verdwijnen van de kleine middenstand en van oude dorpsgebruiken deden het naoberschap geen goed. Toch leeft naoberschap ook nu nog voort, denk aan de landbouwtentoonstellingen, die elk jaar nog worden georganiseerd.

Primeur
Oude films zijn een uitstekend middel om terug te keren naar het dorpsleven van vroeger. Met filmvertoningen op zes locaties in Drenthe wil het DAVA een groot publiek dan ook een nostalgische beleving bezorgen en het naoberschap weer even voor het voetlicht brengen.
Het vertoonde filmmateriaal is veelal niet eerder gepresenteerd en wordt speciaal voor dit filmfestival geselecteerd en gemonteerd.

Data en locaties

Dinsdag 1 november
Assen: gebouw RTV Drenthe, Beilerstraat 24, 0592 - 338080

Woensdag 2 november
Borger: Hotel Bieze; Hoofdstraat 21, 0599 - 234321
Schoonebeek: ’t Aole gemeentehoes; Kerkeind 1, 0524 - 531504

Donderdag 3 november
Annen: Recreatiecentrum Breeland; De Bulten 2-4, 0598 -468577 

Vrijdag 4 november

Diever: Ontmoetingscentrum Dingspilhuus; Hoofdstraat 88, 0521-592072
Beilen: zalencentrum Wilhelminagebouw; Wilhelminaplein 2, 0593-522767

Toegangprijs: € 5,- (€ 4,- voor leden van plaatselijke historische verenigingen).
Kaartverkoop aan de zaal vanaf 19.30 uur; aanvang 20.00 uur; einde tegen 22.00 uur.

Over de films
In de algemene film ‘Naoberschap’ zal het DAVA beelden laten zien van onder andere aardappels rooien, eekschillen, huisslacht, schapen wassen, klopjacht en hooioogst.

Films in Assen
In Assen vindt de avond plaats in samenwerking met de Asser Historische Vereniging. Martin Hiemink zal tijdens de vertoning van de streekfilm en de lokale film de beelden van commentaar voorzien. Aan de orde zullen hier onder andere komen: de Asser Gymnastiekvereniging (1941), schoolreisje Groen van Prinsterer school (1950) en Beeld van Assen (1979).

Films in Borger
In Borger zullen onder andere aan de orde komen: streekverbetering Borger, glasfabriek Nieuw Buinen, dorpsfilm Borger (1953), sportdag (jaren vijftig) en Bloem van Drenthe (1979).

Films in Schoonebeek
In Schoonebeek verzorgt het DAVA de voorstelling samen met stichting De Spiker. Tijdens de vertoning van de streekfilm en de lokale film zal De Spiker de beelden van commentaar voorzien.
Hier zullen onder andere fragmenten uit de volgende films worden vertoond: Oliespuiter, Boortorenwandeltocht en Muziekvereniging De Bazuin.

Films in Annen
In Annen wordt samengewerkt met de Historische Vereniging Annen. Tijdens de vertoning van de streekfilm en de lokale film zal Henk Mulder het commentaar verzorgen.
Aan de orde komen hier onder andere: Zuidlaardermarkt (jaren dertig), sport- en spelweek Annen (1978) en schoolfeest (1967).

Films in Diever
In Diever zijn de Historische Verenigingen Havelte, Vledder, Dwingeloo en Diever betrokken bij het vertonen van de films. Genoemde historische verenigingen verzorgen het commentaar bij de streekfilm en de lokale film. Voor de streekfilm zal gebruik worden gemaakt van beelden uit de dorpsfilms Havelte, Vledder en Dwingeloo.

Films in Beilen
In Beilen werkt het DAVA samen met de Historische Vereniging Beilen. Tijdens de vertoning van de streekfilm en de lokale film worden ook hier de beelden van commentaar voorzien.
Aan de orde zullen hier onder andere komen: films gemaakt door de heer Cox (koninklijk bezoek, sport, gezondheidszorg).