Nieuws

Uitgebreide versie DrenLias on line

De nieuwe versie van de genealogische database DrenLias is op 12 oktober on line gegaan. De database is aangepast om te zoeken in een groot aantal verschillende digitale bronnen. Bezoekers van de vernieuwde site vinden behalve de akten van de burgerlijke stand nu ook gegevens van Drenten vóór 1811 en over eventuele bezittingen van voorouders.

Kerkregisters

DrenLias is bijna twee jaar geleden als internetsite gelanceerd met gegevens uit de Drentse akten van de burgerlijke stand vanaf 1811. Tientallen vrijwilligers van het Drents Archief hebben afgelopen jaren informatie uit andere archiefbronnen ingevoerd, waardoor bezoekers van de site nu kunnen zoeken naar familiegegevens vóór 1811. Vanaf 12 oktober zijn alle Drentse kerkelijke doop- en huwelijksgegevens tot 1811 digitaal beschikbaar. In totaal gaat het om 120.000 doopgegevens en 35.000 huwelijken, waarin gezamenlijk ruim 400.000 persoonsnamen voorkomen.

Bezittingen
In de vernieuwde database is ook informatie uit de Drentse notarisakten van de periode 1811-1915 opgenomen. De akten zijn afgelopen jaren ingevoerd en gecontroleerd door vrijwilligers van het Drents Archief en historische verenigingen. Met de gegevens uit de notarisakten in DrenLias kunnen onderzoekers makkelijk vinden of een voorouder bijvoorbeeld een testament heeft laten opmaken, of onroerend goed heeft aangekocht. Op het moment bevat de database ruim 26.000 notarisakten met 95.000 persoonsnamen. DrenLias bevat tevens informatie uit aangiften van nalatenschappen, de zogenoemde memories van successie.
De belangrijkste informatie uit deze bronnen is in de database opgenomen. Meer informatie is te vinden in de echte documenten, die in het Drents Archief zijn in te zien.

Rechtszaken
DrenLias wordt de komende jaren telkens aangevuld. De overlijdensgegevens vóór 1811 komen binnenkort op de site beschikbaar. Op termijn is via DrenLias te achterhalen of een persoon vóór 1811 in een rechtszaak was verwikkeld.
DrenLias is te vinden op www.drenlias.nl of via de website van het Drents Archief www.drentsarchief.nl