Nieuws

Religieus erfgoed op Open Monumentendag

Een wandelroute tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 10 september in Assen leidt langs het Drents Archief en vijf binnenstadskerken. Jan Vayne zal in drie kerken het orgel bespelen.

Jan Vayne komt naar Assen in het kader van de Open Monumentendag die dit jaar in het teken staat van ons ‘Religieus erfgoed’. Vayne speelt  om 11:00 uur op het monumentale Van Damorgel uit 1896 in de Jozefkerk. Daarna geeft hij korte orgelconcerten in de Bethelkerk en De Kandelaar.

Om belangstellenden kennis te laten maken met ‘Religieus erfgoed’ is een wandelroute samengesteld die vijf binnenstadskerken met elkaar verbindt. Voor kinderen is er een speurtocht uitgezet. Iedereen kan de route op eigen initiatief lopen. De route voert langs het Drents Archief met de oude kloostergang, de Zuiderkerk, de R.K. Parochie Maria ten Hemelopneming, de Jozefkerk, De Kandelaar en de Bethelkerk. Iedere kerk heeft een eigen programma zoals een expositie, videopresentatie of optredens van koren. Buiten de binnenstad is de Adventskerk te bezoeken.
De kerken en het Drents Archief zijn allemaal van 10:00 tot 16:00 uur geopend.

Informatie over de route, monumenten en activiteiten is op de dag zelf in de kerken en het Drents Archief verkrijgbaar. Vanaf 1 september is het ook gratis verkrijgbaar bij de VVV,  Marktstraat 8-10.
Voor meer informatie VVV Assen, telefoon 0900-2022393.
Programma Open Monumentendag zaterdag 10 september

Wandelroute en speurtocht

Drents Archief, Brink 4

- Digitale fotopresentatie over ‘Religieus erfgoed’ in Assen.
- Kleine expositie van Middeleeuwse oorkonden van het klooster Maria in Campis.
www.cartago.nl

Jozefkerk, Kerkplein 1
- 11:00 orgelconcert Jan Vayne (ca. 20 minuten) op het monumentale Van Damorgel.
- 12:00 uur Asser Mannenkoor o.l.v. Gé de Wit.
- het orgel wordt gedurende de gehele dag bespeeld door organisten van de Jozefkerk.
- diverse tentoonstellingen: o.a. oude kerkarchieven en oude kerkelijke gebruiksvoorwerpen als avondmaalsbekers.
- bezichtiging Van Damorgel uit 1896.

Bethelkerk, Groningerstraat 14-16
- 12:00 orgelconcert Jan Vayne (ca. 20 minuten).
- videopresentatie van de geschiedenis van de joodse gemeenschap en de kerk.
- boekenmarkt.
- kinderhoek.

De Kandelaar, Oude Molenstraat 20
- 13:00 orgelconcert Jan Vayne (ca. 20 minuten).
- orgelconcerten door eigen organisten.
- diverse optredens van een koor.
- verschillende tentoonstellingen.

RK kerk, Dr. Nassaulaan 3c
- 13:00 uur Asser mannenkoor o.l.v. Gé de Wit.
- optreden van het ENCHANTE koor o.l.v. dirigent Bert Paletier.
- diverse tentoonstellingen.

Zuiderkerk, Zuidersingel 81
- op verschillende tijdstippen bespeelt de hoofdorganist Jan Hazenberg het kerkorgel.
- tentoonstelling over de geschiedenis van de Zuiderkerk.
- Kunst in de kerk.