Nieuws

Drents Archief verwerft archief Hans Heyting

Onlangs is het archief van de Drentse dichter Hans Heyting (1918-1992) overgedragen aan het Drents Archief. Daar wordt het toegankelijk gemaakt voor een breed publiek  en in een klimaatbeheerst depot bewaard. Heytings nagelaten archief bestaat uit manuscripten, ongepubliceerde gedichten, correspondentie, fotomateriaal, tekeningen en radioteksten. De collectie bevat ook enkele voorwerpen zoals schilderijen en het brilletje van Heytings muze, Ina Konings.

Toonaangevend dichter
Heytings archief is met name interessant omdat daarin de neerslag van zijn activiteiten in het Drentse culturele leven van de jaren ’50 tot ’80 is terug te vinden. Vooral in zijn latere werk is hij toonaangevend geweest voor de moderne dichters in Drenthe. Hij heeft een jonge generatie schrijvers geïnspireerd en aangezet tot vernieuwing in hun werk. Daarnaast is Heyting actief geweest als schilder (hij werkte samen met Anton Heyboer) en was hij gezichtsbepalend voor de regionale radio-omroep RONO. Hij timmerde tevens aan de weg op het gebied van de jeugdliteratuur en hij had een belangrijke rol als schrijver en regisseur van toneelstukken.

Nieuwe bundel
Heytings ongepubliceerde manuscripten verschijnen al in oktober in een nieuwe bundel met verzamelde gedichten. Daarin wordt de mythe van het gestorven meisje, een belangrijk thema in zijn werk, ontrafeld.
Het archief van de dichter wordt komende tijd toegankelijk gemaakt. Daarna is het voor toekomstige biografen en andere geïnteresseerden in het Drents Archief te raadplegen.