Nieuws

Wat had grootmoeder in het kabinet?

Met ingang van 1 augustus beschikt het Drents Archief over een alfabetische index op alle namen uit de akten van de notarissen uit Vries. Het gaat om de periode van 1849 tot en met 1915.

Dat maakt het zoeken in deze bronnen een stuk eenvoudiger en sneller. Vaak voorkomende akten zijn bijvoorbeeld testamenten, overdrachten van onroerend goed en boedelbeschrijvingen, waarbij de inhoud van alle kamers en kasten is genoteerd. De index is te raadplegen in de studiezaal van het Drents Archief. Aan het eind van dit jaar komt de index beschikbaar via internet.

Meer akten
Naast de akten uit Vries is er ook een index gemaakt op notarisakten uit Assen 1811, Coevorden 1811-1843, Dalen 1811, Emmen 1855-1892, Meppel 1811 en Vledder 1811-1834. Het gaat om 63.000 namen uit 16.000 akten die de afgelopen jaren zijn ingevoerd en gecontroleerd door vrijwilligers van het Drents Archief en historische verenigingen. Het Drents Archief beschikte al over indexen van notarisakten uit Assen en Hoogeveen. Het is de bedoeling dat over enkele jaren de indexen op alle ruim 260.000 akten met naar schatting 900.000 persoonsnamen op internet staan.