Nieuws

Albert Eggens ontvangt Steenbergen Stipendium 2004

Op vrijdag 1 juli heeft historicus Albert Eggens (1975) in Het Kasteel van Coevorden het Steenbergen Stipendium 2004 in ontvangst genomen. Tijdens deze bijeenkomst is ook het eerste exemplaar van zijn boek Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog overhandigd aan de heer B.J. Bouwmeester, burgemeester van Coevorden.

Misdaad en straf
In zijn boek doet Albert Eggens verslag van zijn onderzoek naar geweld, diefstal, belediging, smokkel en andere delicten die zijn gepleegd door inwoners van dertien Drentse gemeenten in de jaren 1911-1918. Slechts een kleine minderheid van de Drenten kwam ooit in aanraking met de ‘sterke arm’. Toch behoorden de Drentse misdaadcijfers aan het begin van de twintigste eeuw tot de hoogste van het land. Ze liepen bovendien scherp op tijdens de Eerste Wereldoorlog met name door de strijd tussen smokkelende grensbewoners en de opsporingsbeambten.
Zijn misdaadonderzoek spitste zich toe op de volgende vragen: waarom pleegden zoveel Drenten misdrijven en wie kwamen er tot criminaliteit? Waarom leefden in sommige streken veel meer ‘criminelen’ dan in andere plaatsen? Staken de veenderijen in Drenthe daarbij weer zo ongunstig af? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van rechtbankdossiers en aanvullende bronnen.

Steenbergen Stipendium
Het onderzoek naar de geschiedenis van Drenthe kent sinds 1999 een belangrijke stimulans in de vorm van een stipendium. De Steenbergen Stichting heeft nu voor de tweede keer in successie een bedrag van € 5.000,- beschikbaar gesteld aan een jonge historicus om een onderzoek naar een thema in de Drentse geschiedenis af te ronden of nader uit te werken. Daaropvolgend stelt deze stichting opnieuw € 5.000,- beschikbaar voor de publicatie van dit onderzoek in de Drentse Historische Reeks.
De selectiecommissie bestaat uit de heren prof.dr. P.Th.F.M. Boekholt (Rijksuniversiteit Groningen en Utrecht), ir. H. Ehrhardt (namens de Steenbergen Stichting), drs. J. Bos en drs. D.H. Huizing (Drents Archief) en de provinciaal historicus dr. M.A.W. Gerding.
Het eerste stipendium werd uitgereikt aan de kunsthistorica Anne-Marie Nannen, die haar afstudeerscriptie bewerkte voor de publicatie Emmen groeit!, die als achtste deel van de Drentse Historische Reeks verscheen.

Geboorteprovincie
Dit initiatief van de Steenbergen Stichting is verbonden met de oprichter van dit fonds, namelijk de in 1886 in Meppel geboren Johan Steenbergen. In 1961 richtte deze camerapionier deze stichting op ter nagedachtenis aan zijn broer Hermann.
Johan Steenbergen is vooral bekend geworden door zijn Exakta kleinbeeldcamera, die hij met zijn in Dresden opgerichte Ihaga Kamerawerk tussen de beide wereldoorlogen produceerde. De Exakta was de allereerste kleinbeeldcamera met spiegelreflexmechaniek.