Nieuws

Middeleeuwen on line!

Op 27 april hebben burgemeester A. J. Gerritsen van de gemeente Haren en burgemeester J. Rijpstra van de gemeente Tynaarlo de site http://www.cartago.nl/ officieel in gebruik genomen. Op 27 april is hebben burgemeester A. J. Gerritsen van de gemeente Haren en burgemeester J. Rijpstra van de gemeente Tynaarlo de site www.Cartago.nl officieel in gebruik genomen. Dit unieke en innovatieve ICT-project maakt de middeleeuwse geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk.
Alle oorkonden (akten) van Groningen en Drenthe tot circa 1600 zullen in de site worden opgenomen.

Klooster Maria in Campis
De presentatie vond plaats in de Statenzaal van het Drents Museum. Voor Cartago is dat een bijzondere locatie omdat het middeleeuwse klooster ‘Maria in Campis’ op deze plaats gevestigd was. De oorkonden van dit Cisterciënzer nonnenklooster zijn in Cartago opgenomen, samen met de oorkonden van onder meer de Groningse kloosters van Essen en Aduard. Komende maanden komt een aanvulling met de oorkonden van de andere kloosterarchieven.

De waarde van geschiedenis
Ter gelegenheid van de opening van de site vond een paneldiscussie plaats rond het uiterst actuele thema ‘De waarde van geschiedenis’. Jan Marijnissen, Jan Blokker jr., Jan van Aken en Ynskje Penning discussieerden over de waarde van (regionale) geschiedenis en historisch besef voor het cultureel bewustzijn en de identiteit, en de rol die politiek, onderwijs en verbeelding daarbij spelen.