Nieuws

Archieven Rijkswaterstaat naar Drents Archief

Op woensdag 13 april krijgt het Drents Archief de archieven van Rijkswaterstaat in Drenthe van de periode 1957-1980 in beheer. De heer J. R. Hoogland, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, zal het archief symbolisch overdragen door het aanbieden van de archiefinventaris aan de directeur van het Drents Archief, de heer D.H. Huizing. De oudere archieven van Rijkswaterstaat in Drenthe zijn al langer in het Drents Archief aanwezig. Daar kunnen ze door belangstellenden geraadpleegd worden.

Benzinestations
Ook de nieuwe aanwinst bevat interessant materiaal over de waterhuishouding, Rijkswaterwegen, Rijkswegen en van alles wat daarmee verband houdt. Er zijn bijvoorbeeld documenten en foto´s over de wateroverlast in Drenthe in december 1960, stukken over een brugwachterswoning aan het Oranjekanaal, over de omlegging van het Noord-Willemskanaal Assen en over vergunningen voor benzinestations. In totaal gaat het om ca. 16 meter archiefmateriaal. Historische speurders kunnen de aanwinst raadplegen als deze is ingevoerd in het registratiesysteem van het Drents Archief.

Openbare stukken
Het archief van Rijkswaterstaat in Drenthe is een van de overheidsarchieven die het Drents Archief beheert. De archieven van de Provinciale overheid en van de Rijksoverheid in Drenthe worden na twintig jaar naar het Drents Archief overgebracht. Dan zijn de stukken openbaar en voor iedereen ter inzage, tenzij er privacy-gevoelige informatie in staat.
Naast overheidsarchieven bewaart het Drents Archief tal van particuliere archieven van bijvoorbeeld kerken, verenigingen, bedrijven en personen. Het gaat daarbij niet alleen om documenten, maar ook om foto´s, films en geluidsmateriaal.