Nieuws

Fusie Drents Archief en gemeentearchief Assen

De fusie tussen het Drents Archief en het gemeentearchief kan doorgaan. Dit heeft de Asser gemeenteraad op 24 februari besloten. De fusie moet nu nog goedgekeurd worden door het parlement omdat het Drents Archief tot aan de fusie deel uitmaakt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De nieuwe organisatie, die Drents Archief blijft heten is een Gemeenschappelijke Regeling. Naar verwachting vindt de officiële oprichting medio 2005 plaats.

Landelijk beleid
De fusie in Drenthe komt voort uit het beleid van de staatssecretaris van cultuur. De oprichting van Regionale Historische Centra moet er voor zorgen dat de historische informatie van archiefdiensten nog beter een groot en gevarieerd publiek bereikt. De beide instellingen willen dat realiseren door bijvoorbeeld cultuurtoeristische activiteiten te organiseren en een betere service te bieden voor onderzoekers. Inwoners en bezoekers kunnen rekenen op een forse uitbreiding van de openingsuren (naar 43,5 uren per week), betere faciliteiten en de beschikbaarheid van digitale bronnen. Het Drents Archief heeft inmiddels een naam opgebouwd in het ontwikkelen van publieksgerichte activiteiten, zoals Geheugen in Beeld en Het Drents Verhalenkabinet.

Nieuwe organisatie
Beide archiefdiensten hebben nu nog voor een belangrijk deel dezelfde soort taken, hun collecties sluiten op elkaar aan en ze richten zich in grote lijnen op dezelfde doelgroepen. In identiteit verschillen ze doordat het Drents Archief de gehele provincie Drenthe bestrijkt en het gemeentearchief een plaatselijke functie heeft.
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Drents Archief heeft vier leden. Twee daarvan zijn aangesteld door het ministerie van OCW en twee door de gemeente Assen. De gefuseerde instelling gaat werken met dezelfde medewerkers en beschikt over een jaarlijks budget van twee miljoen euro.