Nieuws

Lezingen over grenzen in cultuur en landschap

Vanaf dinsdagavond 1 maart organiseren het Drents Archief, de provinciaal historicus en de Drentse Historische Vereniging de  lezingencyclus Grenzen in Drenthe. Bij grenzen denken we natuurlijk eerst aan territoriale grenzen, maar er zijn ook mentale  en culturele grenzen. Wat te denken van bijvoorbeeld taalgrenzen, een Drentse identiteit of verschillen in mentaliteit tussen  zand- en veen-Drenten?
Deskundige sprekers behandelen op opeenvolgende dinsdagavonden een bepaald aspect van het thema, voorafgegaan door een  inleidende lezing van drs. Erwin Karel. De zeven lezingen worden als een totaalpakket aangeboden; inschrijven voor een  afzonderlijke lezing is daarom niet mogelijk. De lezingen vinden plaats in het Drents Archief te Assen op dinsdag 1, 8, 15,  22, 29 maart en 5, 12 april 2005 van 19.30-21.30 uur. De kosten bedragen € 55,-

Een Drentse identiteit?
In de eerste lezing komen onder meer het ontstaan van de rijks- en provinciale grenzen aan bod en de vraag of er sprake is  van een Drentse identiteit. Drs. Ellen de Vries-Heijboer zal ingaan op de Drentse boermarken en sporen van markegrenzen die  nu nog zichtbaar zijn. Jan van Ginkel spreekt over landschappelijke grenzen, terwijl Leen de Graaf regionale verschillen in  architectuur behandelt. Grenzen van het recht, normen en waarden en grensoverschrijdende misdaad (smokkel) zijn de  onderwerpen van de lezing van drs. Albert Eggens. Dr. Henk Nijkeuter werpt licht op de ontwikkeling van taalvarianten binnen  Drenthe en in de laatste lezing spreekt dr. Michiel Gerding over de Drentse identiteit en de vraag of die werkelijk bestaat.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 18 februari telefonisch melden bij het Drents Archief voor een voorlopige aanmelding.  De defintieve aanmelding gebeurt door overmaking van het cursusgeld. (zie de rubriek Onderwijs: cursussen)