Nieuws

Cursus cartografie

Oude kaarten zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze bevatten vaak ook een schat aan historische informatie. Voor  iedereen die meer wil weten over oude Drentse kaarten organiseert het Drents Archief vanaf 27 januari de cursus Inleiding  Historische Cartografie.

Uitgebreide kaartencollectie
In de cursus wordt de ontwikkeling van de cartografie in de periode 1500-1900 uiteen gezet aan de hand van de uitgebreide  kaartencollectie van het Drents Archief.
Om de betrouwbaarheid van een kaart te kunnen beoordelen is het van belang iets over de oorsprong van de kaart te weten: wie  was de kaartmaker, met welke techniek is de kaart gemaakt en met welk doel? Vaak was dat een zeer praktisch militair,  juridisch of fiscaal doel.

Geschiedenis van het landschap
Naast het werk van bekende en minder bekende kaartenmakers, zal de aandacht uitgaan naar de achtergronden van de militaire  cartografie, maar ook naar de mogelijkheden van de grondschattings- en kadasterkaarten voor onderzoek naar de geschiedenis  van het Drentse landschap. Tenslotte komt het zoeken naar kaarten via literatuur aan bod.

Aanmelden
De cursus bestaat uit drie lessen die worden gegeven op donderdagavond 27 januari, 3 en 10 februari 2005 van 19.00-21.00 uur  in Drents Archief, Brink 4 te Assen. Docenten zijn dhr. Herman Versfelt (bekend van de atlas Kaarten van Drenthe 1500-1900)  en drs. Egbert J. Brink (kaartenbeheerder bij het Drents Archief). De kosten bedragen €31,- .
Belangstellenden kunnen zich nog tot en met 21 januari telefonisch aanmelden bij het Drents Archief (0592-313523, mw. Wolff).  Het cursusgeld dient onder vermelding van naam en adres van de deelnemer overgemaakt te worden op postgirorekening 35.50.141,  ten name van de Drentse Historische Vereniging te Assen.
De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de provinciaal historicus en de Drentse Historische Vereniging.

Meer cursussen? Zie de rubriek Onderwijs op deze site.