Nieuws

Prijs voor Drents verhalenkabinet

Het Drents Archief heeft met het samenwerkingsproject Het Drents verhalenkabinet op 21 december de Prijs voor het meest  innovatieve project in het kader van de ICT tender van de provincie Drenthe ontvangen. De prijs bestaat uit een oorkonde.  Eerder heeft de adviescommissie van het provinciaal bestuur al een subsidiebedrag van €70.000 aan het project toegekend. Het  project is in samenwerking met GGZ Drenthe en Waag Society te Amsterdam ontwikkeld. Het Drents verhalenkabinet is een vervolg  op het project Geheugen in Beeld waarbij historisch fotomateriaal is ingezet om dementerende ouderen te activeren.

Historische jukebox
Het Drents verhalenkabinet is een echt meubelstuk dat historisch beeld- en geluidsmateriaal bevat uit het Drents AudioVisueel  Archief (DAVA). Gebruikers van het kabinet kunnen kiezen welk fragment ze willen bekijken of beluisteren; je zou het kunnen  vergelijken met een jukebox met historisch materiaal.
Het kabinet is speciaal ontwikkeld voor ouderen met het idee dat naar aanleiding van de films en het geluidsmateriaal  onbekende herinneringen en verhalen worden uitgelokt.

Herinneringen vastleggen
Met Het Drents verhalenkabinet kunnen senioren daarnaast hun herinneringen en verhalen samen met eigen materiaal als foto’s  en film digitaal vastleggen en zo via het kabinet voor anderen toegankelijk maken. Dit materiaal komt tevens via een website  voor een veel bredere groep beschikbaar. Lokaal en regionaal erfgoed wordt op deze manier behouden en toegankelijk gemaakt.
Het is de bedoeling dat het verhalenkabinet een bijdrage zal leveren in de kwaliteit van wonen, zorg en welzijn van ouderen  in en rondom zorginstellingen. De bewoners en bezoekers van zorgcentrum Dekelhem in Gieten (onderdeel van GGZ Drenthe) kunnen  het verhalenkabinet in de loop van 2005 het eerst in de praktijk gebruiken.

Juryrapport
De jury schreef over Het Drents verhalenkabinet: “Een goed project waarin meerdere doelstellingen samenkomen. Het is nieuw  voor Drenthe en levert op een hele laagdrempelige manier toegang tot Drents cultureel erfgoed. Het project integreert op een  innovatieve manier moderne ICT technologie en cultureel erfgoed. De opzet sluit goed aan bij de doelgroep en bij succes kan  dit project breder benut worden.”