Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming

paraplu klein15 mei 2018
Binnen het Drents Archief wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Wanneer burgers gebruik maken van de diensten van het Drents Archief worden persoonsgegevens verzameld voor het goed uitvoeren van de (wettelijke) taken van het Drents Archief. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat het Drents Archief zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat. Daarom hebben we ons beleid over deze gegevens vastgelegd in een privacystatement, dit kunt u hier downloaden. 

Daarnaast beheert het Drents Archief collecties en archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen. De collecties bestaan uit boeken en documentatie. Onder archiefbescheiden worden bedoeld zoals verwoord in artikel 1, onderdeel c, van de Archiefwet 1995. Het Drents Archief beheert een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 1 onderdeel f, van de Archiefwet 1995. Na overbrenging of opneming van deze archiefbescheiden is Het Drents Archief niet verplicht om op de hoogte te zijn en te blijven van de personen die in archiefbescheiden voorkomen. In het kader van archivering in het algemeen belang is dit niet langer vereist, behalve wanneer dit in verband met de toegankelijkheid noodzakelijk is. 

Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat het Drents Archief zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve digitale voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Het Drents Archief is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder ander door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De directeur, het management en de medewerkers van het Drents Archief spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van privacy. De directeur van het Drents Archief laat middels dit beleid zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van het Drents Archief. Dit privacybeleid van het Drents Archief is in lijn met het algemene beleid van de partner(s) in de Gemeenschappelijke Regeling en de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

U kunt het privacystatement van het Drents Archief hier downloaden.