Nieuws

Landelijke Archievendag

Op zaterdag 30 oktober, de eerste dag van de Week van de Geschiedenis 2004, zetten veel archieven in het land hun deuren  open. Ook het Drents Archief houdt open huis van 11.00-16.00 uur.

Bezoekers kunnen zoeken naar hun Drentse voorouders of meer te weten komen over de geschiedenis van hun woonplaats, het  Drents AudioVisueel Archief (DAVA) vertoont historische films, er is een tentoonstelling over de Drentse dichter Roel  Reijntjes, kinderen kunnen een speurtocht doen naar het manuscript van Bartje en onze depots zijn alleen op deze dag  toegankelijk voor publiek. Medewerkers geven daar toelichting op het beheer en behoud van archiefstukken en er zijn fraaie  archiefschatten te bewonderen. Zaterdag 30 oktober is tevens het begin van de nationale Week van de Geschiedenis, waarin DAVA  het Festival Oude Drentse Films organiseert.