Operatie Sigismund

Operatie Sigismund - op zoek naar het zegelLeerlingen van het primair onderwijs kunnen in het Drents Archief terecht voor een spectaculaire ervaring: Operatie Sigismund! Een echt speurneuzenspel. In de oude kelders van het archief gaan ze met behulp van de modernste technologie als echte speurneuzen aan de slag. Rode draad is het archief van Sigismund van Heiden Reinestein die in de geschiedenis van Drenthe een opvallende rol heeft gespeeld.

Op zoek naar het zegel

Omdat de Prins van Oranje naar Engeland is gevlucht, heeft Sigismund, als kamerheer van de prins, zijn zegel op een veilige plaats verborgen. Waar is het zegel gebleven? De leerlingen krijgen de opdracht dit uit te zoeken. Zij moeten daarvoor in groepjes verschillende bronnen uit het archief van Sigismund onderzoeken. Elke opdracht geeft nieuwe aanwijzingen en alle puzzelstukjes samen leveren uiteindelijk de ontknoping.

Aan de slag als archivaris

Tijdens het spelen van het spel maken leerlingen kennis met de taken beheer en behoud van het archief. Zij gaan als echte archivarissen aan de slag en ontdekken dat een archief het mogelijk maakt spannende verhalen uit het verleden te reconstrueren. Spelenderwijs verdiepen de kinderen zich bovendien in het leven in de 18e eeuw, de geschiedenis van Drenthe en het leven aan het Hof in Den Haag.

Aansluitende kerndoelen

Operatie Sigismund sluit aan op de kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld; tijd. Tijdvlak 7; tijd van Pruiken en Revoluties.

Informatie & aanmelden

  • Doelgroep: primair onderwijs; groep 5 t/m 8
  • Groepsgrootte: Maximaal 24 leerlingen
  • Kosten: € 4,- per leerling
  • Wanneer: op afspraak
  • Duur van het programma: 1,5 uur
  • Aanvullend lesmateriaal [link]: voorbereidende en afsluitende les met docentenhandleiding
  • Waar: Drents Archief, Brink 4, 9401 HS Assen
  • Vervoer: de scholen zorgen zelf voor het vervoer naar het Drents Archief. Bij aanmelding via het cultureel mobiliteitsplan wordt het vervoer geregeld door Kunst & Cultuur Drenthe
  • Contactpersoon: Marga Renkema, medewerker educatie & publiek Drents Archief.

Voor contact, meer informatie en aanmelden, klikt u hier.

Operatie Sigismund wordt ook aangeboden via het cultureel mobiliteitsplan van Kunst & Cultuur Drenthe. Scholen kunnen zich voor het cultureel mobiliteitsplan aanmelden bij Kunst & Cultuur Drenthe.

In 2015 is een duurzame ontwikkelomgeving gebouwd die het spel geschikt maakt voor nieuwe doelgroepen en nieuwe programma’s, zoals voor de lagere groepen van het primair onderwijs, het vmbo en volwassenen.
Het vernieuwde spel Operatie Sigismund is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Rabofonds van Rabobank Assen en Noord-Drenthe, VSBfonds, NOTfonds, Stichting Albino, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en de Provincie Drenthe. De nieuwe ontwikkelomgeving werd gebouwd door Waag Society.