Maatschappij van Weldadigheid

Voor het voortgezet onderwijs lesmateriaal is lesmateriaal ontwikkeld rond en over de Maatschappij van Weldadigheid. Arme gezinnen werden in de negentiende eeuw opgenomen in deze Maatschappij en leerden er in hun eigen onderhoud te voorzien.

Dagelijks leven, Kinderen en Wonen

Het lesproject bestaat uit bronnen en opdrachten over de thema's Dagelijks leven, Kinderen en Wonen. 

Docentenhandleiding

De lesprogramma's bevatten uitgebreide achtergrondinformatie voor de docent. Het lesmateriaal is zo ontworpen dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen, na een introductie van de docent. De docentenhandleiding geeft diverse mogelijkheden hoe het materiaal te gebruiken.

De Maatschappij van Weldadigheid

De Maatschappij van Weldadigheid is opgericht in 1818 met als doel de armoede in Nederland te bestrijden. Arme lieden werden opgenomen in de Maatschappij en leerden daar in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Hiertoe werden zij tot boer opgeleid. Daarnaast werden zij heropgevoed. In die tijd werd immers algemeen gedacht dat armoede eigen schuld was, omdat mensen bijvoorbeeld niet met hun geld konden omgaan, teveel dronken of niet wisten dat je met een verzorgd uiterlijk (schone en gekamde haren en een broek zonder scheuren) meer kans had op een baan. Er was dan ook een strenge controle op gedrag. Hard werken en plichtsbesef werden beloond.

De Maatschappij van Weldadigheid was gevestigd in de grensstreek van Drenthe, Friesland en Overijssel.

Download hier het lesmateriaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs over de Maatschappij van Weldadigheid.

Download hier het lesmateriaal voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs over de Maatschappij van Weldadigheid.