Educatief programma

Het Drents Archief hanteert de opvatting dat educatie tot de kerntaken van een archief behoort. Educatie met erfgoed als bron is van belang voor de intellectuele en geestelijke ontwikkeling van leerlingen.

Het Drents Archief heeft een archivale leerlijn ontwikkelt waarin leerlingen tijdens hun schoolloopbaan meerdere malen op een inspirerende en unieke wijze met het archief in contact worden gebracht. Deze leerlijn start in de basisschool en eindigt in de bovenbouw VMBO/HAVO/VWO.

Primair onderwijs

 • Kleuterprogramma 'Beeldcultuur': groep 1 en 2
 • Operatie Sigismund, spectaculair speurneuzenspel in het Drents Archief: groep 4, 5 en 6 en groep 7 en 8
 • iPhone game 'Maria in Campis': groep 5 en 6 
 • Historische iPhone routes: middenbouw & bovenbouw
 • Mijn stamboom: groep 6, 7 en 8
 • Workshop archiefonderzoek: groep 6, 7 en 8
 • Project Slavernij: groep 7 en 8
 • Koloniegame: groep 6, 7 en 8
 • Johannes van Lier: groep 7 en 8

Voortgezet onderwijs

 • Johannes van Lier: onderbouw
 • Workshop archiefonderzoek: onderbouw & bovenbouw
 • Workshop annodrenthe.nu: onderbouw & bovenbouw

Hoger onderwijs

Onderzoeksprogramma of kennismakingsbezoek voor (Pabo-)studenten in overleg met de docent. Contactpersoon: mw. Marga Schokker.

Informatie

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u hier contact met ons opnemen.

Operatie Sigismund - educatief programma van het Drents Archief