Niet Weggooien!

Drents Archief
Datum: donderdag 3 mei 2018 13:00 - 17:00

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Over de oorlog vertellen is nu belangrijker dan ooit, want er zijn steeds minder mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Heeft u nog brieven, foto's of andere documenten uit de oorlogsjaren thuis op zolder liggen? Breng ze naar het Drents Archief.

Het Drents Archief heeft belangrijke documentatie over de Tweede Wereldoorlog in Drenthe maar verzamelt meer archiefmateriaal om duurzaam te bewaren voor de toekomst. We gebruiken deze documenten om jaarlijks verhalen te vertellen over wat er in Assen en in  de rest van Drenthe in de oorlog gebeurde. We richten ons hierbij speciaal op leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. We verzamelen documenten en verhalen van Drenten over Drenthe in de oorlog en vertellen deze door. Verhalen vertellen leert over de geschiedenis en zorgt dat mensen weten wat er in hun eigen omgeving in de oorlog is gebeurd. 

Op donderdag 3 mei kunt u uw documenten naar het archief brengen. We zijn vooral nieuwsgiering naar de herkomst en de betekenis ervan. Onze archivaris sluit met u een contract en neemt na de dag contact met u op wat de beste manier is om het document duurzaam op te slaan. 

Heeft u nog een oude foto? Een ansichtkaart of brief uit de oorlog? Of misschien een dagboekje? Laat het niet op zolder liggen en neem het mee naar de Niet Weggooiendag! 

 

 

 

Alle datums


  • donderdag 3 mei 2018 13:00 - 17:00